Skip to Main Content

איך למצוא ספר בספרייה - מדעי המחשב: מבוא

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מדעי המחשב

הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב
libraries.huji.ac.il/mathCS

   English guide

 המדריך להתמצאות בספרייה, מציאת ספרים והכרת מבחר ספרים מומלצים בתחומי מדעי המחשב והנדסה

קישורים מהירים

   קטלוג HUfind
   oneHUJI
   ACM Digital Library
   O’Reilly for Higher Education
   מאגר בחינות
   LyX (מדריך)

מדריכים נוספים

איתור הפריט בקטלוג

  1. ראשית, נחפש את הספר בקטלוג HUfind
  2. נוודא שהוא נמצא בספרייה שלנו ומה מספר המדף שלו
    • אם יש עותק פנוי - נביא אותו מהמדף
    • אם אין עותקים פנויים - נזמין עותק

מבנה מספרי המדף בספריה למתמטיקה ומדעי המחשב

לספריה למתמטיקה ומדעי המחשב שיטת מיון ייחודית
והיא מותאמת לצורכי ציבור הסטודנטים והחוקרים

בשיטה זו, כל מספר מייצג נושא

 לדוגמה: 252.5 מכיל את הנושאים
Computational complexity, Efficiency of algorithms, Algorithmic randomness

אחרי המספר מופיעות שתי האותיות שמייצגות את שם המחבר הראשון, ולעיתים שתי ספרות נוספות המיועדות ליצור חלוקה נוספת על המדף

252.5 Kl45

מציין ספר באלגוריתמים, ששם המחבר שלו מתחיל ב-Kl

בהמשך המדריך, נביא את מספרי המיון והמלצות לספרים בספרייה בכל תחום

  הספרים במתמטיקה מסומנים בסרט לבן
  הספרים במדעי המחשב מסומנים בסרט ירוק
  לספרים השמורים (בשני הנושאים), הניתנים להשאלה ללילה נוסף סרט צהוב

 

בכל נושא, אחרי ספרי המחברים, מרוכזים:

  • אוספי מאמרים (המסומנים ב-Coll.)
  • סמינרים (המסומנים ב-Sem.)
  • כנסים (המסומנים ב-Symp.)

צוות הספרייה למתמטיקה ולמדמ"ח

 הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב

צוות הספרייה לשירותך

   טלפון    65-84379

   דואל    jmc_circ@savion.huji.ac.il


ראש צוות הספרייה:

צוות הספרייה:

שיטות מיון אחרות

ACM Computing Classification System.
Additional information: ACM Computing Classification System

LCSH: Library of Congress authorities

Subject Authority (NLI interface)