Skip to main content

מדעי המחשב: מבוא

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מדעי המחשב

ברוכים הבאים לספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב

libraries.huji.ac.il/mathCS

המדריך למציאת משאבי הספרייה הנגישים לך:

ספרים (וספרים אלקטרוניים), כתבי עת, מאגרי מידע ועוד...

חיפוש בקטלוג הספרייה

 

 

מדריכים נוספים


מדריכי עזר

צוות הספרייה למתמטיקה ומדמ"ח

 הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב

צוות הספרייה לשירותך

טלפון 65-84379

דואל jmc_circ@savion.huji.ac.il


ראש צוות הספרייה:

צוות הספרייה: