Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

חדשנות החודש: ספטמבר 2020

חדש בספרייה הרפואית ובעולם המידענות הרפואית

וובינר - סקירות שיטתיות

וובינר של Web of Science עליו מנוייה הספריה הרפואית, בנושא סקירות שיטתיות בתקופת הקורונה תוך שימוש במשאבי חברת Clrivate  בהשוואה למוצרים אחרים בתחום.

 לצפייה בוובינר

כלים לניהול מקורות וציטוטים

צוות הייעץ וההדרכה של הספרייה הרפואית מקיים הדרכות אישיות/קבוצתיות גם "מרחוק (ב ZOOM או ב TEAM) בנושא כלים לניהול ציטוטים. אנו מזמינים את ציבור המרצים, החוקרים והסטודנטים להדרכה על כלים הבאים:

Endnote Web - הוא כלי חופשי לקהילת האוניברסיטה העברית, המנוייה על ה WEB OF SCIENCE המציע כלי זה. הוא פועל על בסיס ממשק אינטרנטי זמין בכל זמן ומכל מקום. (מצריך התקנת תוסף שמחבר אותו ל-WORD).

Mendeley - הוא חופשי (ללא תשלום ללא תלות בהזדהות מוסדית) לניהול מקורות וציטוטים ורשת חברתית אקדמית, מאפשר שיתוף בין חוקרים.מצריך הורדת קובץ ב-MENDELEY  ההתקנה למחשב האישי.

 Sciwheel - הוא כלי/ממשק לניהול מקורות וציטוטים מבית  F1000 עליו מנוייה הספריה הרפואית, מהווה אחד משלושה ממשקים יחד עם F1000 Research כתב העת המאפשר חיפוש מאמרים ופרסום בשיטת ה- OPEN ACCESS  וה-Faculty Opinion, ממשק קהילה אקדמית.

קביעת הדרכות אישיות/קבוצתיות, שאלות ופניות בנושא כלים לניהול מקורות וציטוטים –

דוא"ל , mdlibinfo@savion.huji.ac.il

מאגר ננו-טכנולוגיה – NANO

NANO - מאגר חדש ומקיף בתחום הננו-טכנולוגיה מבית NATURE. מאפשר חיפוש ממוקד תוך שימוש בסננים ייחודיים לתחום הננו-טכנולוגיה. מכסה פרסומים מחקריים (מאמרים) בתחום וגם מידע רחב אודות ננו-חומרים: תיאורים מפורטים של מאות אלפי ננו-חומרים שונים, תכונותיהם הפיזיקליות-הכימיות והביולוגיות, שיטות עבודה, השימושים הפוטנציאליים בהם ועוד. מעבר לכך המאגר כולל גם פטנטים בתחום.

סיור קצר במאגר

סרטון דמו של המאגר