Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

חדשנות החודש: אוקטובר 2020

חדש בספרייה הרפואית ובעולם המידענות הרפואית

באוניברסיטה העברית CRIS פרוייקט

החודש יוזנק פרויקט CRIS (Current Research Information System) באוניברסיטה העברית – מדובר במערכת כלל אוניברסיטאית שתסייע לניהול התפוקות האקדמיות הפנימיות של כל מוסד, ותהווה את מקור המידע לשקיפות ולניטור ארצי של פרסומים על ידי ות"ת והמוסדות. המערכת שנבחרה בארץ היא PURE של חברת ELSEVIER. הספרייה הרפואית תהיה שותפה בתהליך ההטמעה של המערכת ותספק את התמיכה והשירותים שיידרשו בהמשך.

 

השאלה בינספרייתית ללא תשלום

אנו שמחים לבשר כי פיילוט שירותי ההשאלה הבינספרייתית הניתנים ללא תשלום שנוסה בשנתיים האחרונות הסתיים בהצלחה והשירות יינתן באופן קבוע החל משנת הלימודים הקרובה (תשפ"א). סטודנטים ואנשי סגל יוכלו לקבל ללא תשלום סריקות והשאלות של חומרים שאינם זמינים בספרייה שלנו מספריות אחרות מהארץ ומחו"ל. אנו מזכירים שמדובר בפריטים המיועדים לצרכי מחקר, הוראה ולימוד בלבד ולא לפנאי והעשרה (ספרי קריאה וכו'). אופן הבקשה נשאר כפי שהוא - טופס אלקטרוני.  לפרטים נוספים - מחלקת השאלה בינספרייתית

 טלפון: 02-6758793  דוא"ל: illnml@savion.huji.ac.il