Skip to Main Content

חינוך ועבודה סוציאלית: ברוכים הבאים

הטיול הוירטואלי

אודות הספרייה

בתחילת דרכה שכנה הספרייה לחינוך בטרה סנטה וב- 1958 הועברה לגבעת רם. לאחר חידוש הקמפוס בהר הצופים, ב- 1975, עברה הספרייה לבניין ביה"ס לחינוך בו היא שוכנת עד היום.  ספריות חינוך, עבודה סוציאלית וחינוך יהודי היו נפרדות אך שכנו בבניין אחד.

ב- 2003 התמזגו שלוש הספריות לספרייה אחת שהינה חלק מרשות הספריות.

אוספי הספרייה שייכים לתחומי הלימוד העיקריים בחינוך, עבודה סוציאלית אך גם כאלו הנוגעים בדיסציפלינות הקשורות לתחום, כגון:  פסיכולוגיה, פסיכותרפיה, טיפול באמנות, סוציולוגיה ועוד.

בשנים האחרונות, הספרייה שמה לה למטרה להתקדם ולחדש. שביעות רצון הסטודנטים נמצאת בחשיבות עליונה וצוות הספרייה קשוב לבקשותיהם ולצרכיהם.

הפרויקטים הנעשים בספרייה כולם מתוך הבנת צרכי הסטודנטים ועל מנת שהספרייה תשרת את קהל הסטודנטים על הצד הטוב ביותר.

מדריכים כלליים