Skip to Main Content

ציטוט ביבליוגרפי במדעי הטבע: כללי

הסבר קצר על ציטוט + קישורים למדריכים ולתוכנות לניהול ביבליוגרפיה

   מדריכים ספריית הרמן למדעי הטבע / ציטוט ביבליוגרפי במדעי הטבע

מדוע מצטטים ורושמים מקורות מידע

ישנן כמה סיבות שבגללן חייבים לציין את מקור המידע  בעבודה     
  1. מאפשר לקורא לאתר את מקור המידע עליו מתבססת העבודה.
  2. באמצעות הציטוט נותנים קרדיט למחבר המקורי ולא פוגעים בזכויות היוצרים שלו. חוק זכויות היוצרים מחייב רישום מקורות מידע
  3. ציטוט המקורות ממחיש את היקף עבודת המחקר שנעשתה בכתיבת העבודה
  4. הציטוט מחזק את העבודה על ידי מתן תוקף ותמיכה מהמקורות החיצוניים המאוזכרים

דוגמה להפניה ביבליוגרפית

הפנייה ביבליוגרפית לספר:

הפנייה ביבליוגרפית למאמר: 

 

 

 

 

מדוע צריך כללים

מדוע יש כללים?

הציטוט נכתב על פי כללים שמכתיבים כתבי העת בו רוצים לפרסם את המאמר או המחקר.

לפיכך נדרשת אחידות בכתיבת כללי הציטוט וזאת כדי לאפשר לזהות בצורה ברורה קלה ומהירה את מקור המידע המצוטט.

מהו ציטוט?

מילים אחרות בשימוש למונח "ציטוט":

איזכור -- ביבליוגרפיה -- פריט ביבליוגרפי -- רשומה ביבליוגרפית --  מקור מידע  -- הפנייה -- רשימת מקורות

reference -- citation 

מהו ציטוט בעבודה?

איזכור מידע שהגיע ממקור אחר:

בעת סקירת ספרות 

כשמנסחים אחרת רעיון הלקוח ממקור אחר

כשמשתמשים ברעיון שמישהו אחר ביטא

צריך עזרה?

ספרית הרמן למדעי הטבע מקיימת הדרכות קבוצתיות והדרכות אישיות לשימוש בתוכנות לניהול ביבליוגרפיה.

לתיאום הדרכה יש לפנות לכתובת המייל

jslref@savion.huji.ac.il