Skip to Main Content

ציטוט ביבליוגרפי במדעי הטבע: ניהול ביבליוגרפיה

הסבר קצר על ציטוט + קישורים למדריכים ולתוכנות לניהול ביבליוגרפיה

Harman Science Library   מדריכים ספריית הרמן למדעי הטבע / ציטוט ביבליוגרפי במדעי הטבע

תוכנות חינמיות לארגון ביבליוגרפיה עבור קהילת האוניברסיטה העברית

בדף זה מוזכרות חלק מתוכנות לניהול רשימות ביבליוגרפיות הקיימות בשוק.  כל התוכנות מאפשרות שימוש מקוון חינמי (עם הגבלה לגודל אחסון המידע ומידת אפשרויות השיתוף).

לכל התוכנות נדרש רישום ראשוני לצורך כניסה ושמירת מקורות המידע.

לכולן יש מדריכים וסרטונים לצורך הבנת השימוש בתוכנה

EndNote Web

Mendeley
קישור להורדת מנדלי
Mendeley LibGuide

Sciwheel (formerly F1000 Workspace)

רשות הספריות רכשו מנוי לתוכנה זו ולפיכך היא מאפשרת לקהילת משתמשי האוניברסיטה העברית אחסון גדול יותר של מידע וכן מאפשרת שיתוף משופר של קבוצות עבודה
סרטוני הדרכה של sciwheel

ZOTERO

**בחירת התוכנה תלויה בהעדפה אישית של כל אחד ואחת

זוהי רק רשימה חלקית של תוכנות לניהול ביבליוגרפיה הנמצאות *

 

תוכנות לניהול ביבליוגרפיה

תוכנות לניהול ביבליוגרפיה נועדו להקל על חוקרים את ארגון מקורות המידע והשימוש בהם.
 
ישנם מספר יתרונות לשימוש בתוכנות ביבליוגרפיה:
  • האפשרות לרכז בקלות מאגר גדול של מקורות מידע וקבצים

  • האפשרות לחפש בקלות מקורות מידע

  • האפשרות הנוחה לארגן את מקורות המידע לפי קבוצות ותת קבוצות, וכן למיין אותם לפי תאריך ההוספה, לפי מחבר או לפי כותר
  • האפשרות לשתף תיקיות שלמות חברים לעבודה או לכתיבה
  • אפשרות מהירה לשינוי כל מקורות המידע לסגנון ציטוט אחר בהקלקה אחת
  • יכולת לייצא ולייבא מקורות מידע בקלות ולאפשר תוך כדי כתיבת העבודה לקבל את האינפורמציה הנדרשת
  • מסייעות לשמור על אחידות בשיטת הציטוט בכל המקורות

Word ותוכנות ניהול ביבליוגרפיה

כאשר מתקינים add-on או plug-in של אחת מהתוכנות לניהול ביבליוגרפיה מתווספים ב-word אייקונים וטאב הקשורים לתוכנה.

ל-Office יש מדריכים בנושא, כגון: Create a bibliography, citations, and references