Skip to Main Content

זכויות יוצרים: מידע למרצים

מדריך קצר לכל הנוגע לזכויות יוצרים

הכנת מקראה מודפסת

הכנת מקראה מודפסת

מומלץ להימנע ממקראות מודפסות. אם המרצה סבור שיש צורך במקראה מודפסת, יש להקפיד על הכללים הבאים:

 1. בתחילת המקראה תהיה רשימה ביבליוגרפית מלאה עם ציון פרטי המקורות.
 2. מותר לכלול במקראה רק פריטים שנמצאים פיזית באחת מספריות האוניברסיטה העברית או בספרייה הלאומית. חומר ממקורות אלקטרוניים יופיע כקישור בלבד.
 3. יש להקפיד כי היקף הפריט לא יעלה על 20% מהספר.
 4. היחידה לשירותי משרד מדפיסה את המקראות והן נמכרות רק לסטודנטים הרשומים לקורס.
 5. לפני ההדפסה היחידה לשירותי משרד מעבירה את המקראה לבדיקת עמידה בנהלים בספרייה המרכזית למדעי הרוח והחברה בהר הצופים.
 6. בכל שאלה לגבי הכללת חומר במקראה, ניתן להפנות ל galilas@savion.huji.ac.il   או ללשכה המשפטית.

זכויות יוצרים בפרסום מאמר בכתב עת

זכויות יוצרים בפרסום מאמר בכתב עת

 1. עד לקבלה לפרסום בכתב עת, המאמר הזכויות שייכות למחבר.
 2. זכויות יוצרים על מאמר המתפרסם בכתב עת שייכות למוציא לאור של אותו כתב עת וכל שימוש בו (כגון: העלאת המאמר לאתר האינטרנט האישי/מקצועי של המחבר או של הפקולטה, שיתוף המאמר ברשתות מדיה אקדמיות וכו') כפוף לאישור של המוציא לאור. לכל מו"ל יש מדיניות משלו לגבי זכויות היוצרים במאמר. אפשר למצוא את המדיניות באתר המו"ל ובחוזה שנחתם בין המחבר למו"ל. בנוסף, ניתן לבדוק מדיניות במנוע חיפוש:  SHERPA/Romeo 
 3. באתר של Scholar's Copyright Addendum Engine    אפשר להוריד נספח להסכם של המו"ל שמתיר למחבר המאמר להשתמש במאמר לצורכי הוראה ומחקר, להציגו בכנסים ובפעילות אקדמית אחרת.

גישה פתוחה Open Access

גישה פתוחה Open Access

1. מאמר שפורסם בגישה פתוחה (חופשית) נגיש באינטרנט בחינם, לעתים לאחר זמן. מאמר כזה מתפרסם בכתב עת שפועל בגישה פתוחה או ברשתות מדיה אקדמיות כגון:   Academia.edu ו-Research Gate.

2.  חשיפה של תוצרי מחקר בגישה פתוחה מאפשרת שיתוף מידע וידע מהיר יותר ורב יותר. בנוסף, יש גורמי מימון שדורשים פרסום תוצרי המחקר בערוץ זה.

3. יש כמה מסלולי פרסום בגישה פתוחה:

א. מסלול זהב (Gold open access) – גישה חופשית לכולם לגרסה הסופית של המאמר מיד עם פרסומו. זכויות היוצרים שייכות למחבר והמו"ל מטיל הגבלות מעטות, אם בכלל. במסלול זה מתפרסמים מאמרים בכתבי עת שמפרסמים מאמרים רק בגישה פתוחה או בכתבי עת היברידיים (כתב עת רגיל שמפרסם גם מאמרים בגישה פתוחה). בשיטת פרסום זו מחבר המאמר מממן את פרסומו.

ב. מסלול ירוק (Green open access) – הגישה נפתחת לכולם בחינם לאחר תקופה שנקבעה מראש (ששה עד שמונה עשר חודשים בדרך כלל). זכויות היוצרים בסוג זה של פרסום שייכות למו"ל וישנן הגבלות שימוש.

סוגי גישה לחומר:

            1. Gratis Open Access – מאפשר גישה לחומר ללא עלות וללא הגבלות.

            2. Libre Open Access – מאפשר גישה לחומר ללא עלות יחד עם תנאים לשימוש חוזר המוגדרים ברישיון של Creative Commons ומתן קרדיט למחבר המקורי.

Creative Commons license  הם מספר רישיונות שמגדירים מהו השימוש המותר בחומרים לפי בחירת המחבר.  

אם המחבר חתם עם המו"ל על הסכם ויתור זכויות היוצרים (Copyright Transfer Agreement – CTA), המו"ל קובע איזו גרסה של המאמר ניתן לפרסם במאגר מוסדי. ב-SHERPA/Juliet אפשר לבדוק את התנאים שמציבים גורמים מממנים לגבי אופן פרסום תוצרי המחקר.

מדריך למידע נוסף על הסכמים של האוניברסיטה העברית עם המו"לים לפרסום בגישה פתוחה: 

דוגמה למאגרים בגישה פתוחה

 1. DOAJDirectory of Open Access Journals – A community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals.
 2. OpenAIRE - the OpenAIRE platform, the technical infrastructure that is vital for pulling together and interconnecting the large-scale collections of research outputs across Europe. The project will create workflows and services on top of this valuable repository content, which will enable an interoperable network of repositories (via the adoption of common guidelines), and easy upload into an all-purpose repository (via Zenodo).
 1. DOABDirectory of Open Access Books - The primary aim of DOAB is to increase discoverability of Open Access books. 

חומר אלקטרוני לצורכי הוראה

הנגשת יצירות לצרכי הוראה באמצעים דיגיטליים   (על פי נוהל הנגשת חומרי למידה לסטודנטים / האוניברסיטה העברית בירושלים)

תנאים מקדמיים:

היצירות הן חומר הוראה הנדרש על-ידי המרצה לצורך קורס הנלמד באוניברסיטה. השימוש הנדרש צריך להיות מידתי, כלומר במידה הדרושה לצרכי הקורס ולא מעבר לכך.

נגישות ליצירות:

היצירות תהיינה נגישות רק לתלמידים הרשומים לקורס וצוות הקורס הרלוונטי (אקדמי ומנהלי), באמצעות מערכת ה-Moodle רק למשך תקופת הלימודים והבחינות. הפצה או מתן גישה לכל גורם אחר שאינו משתייך לאוניברסיטה אסורה.

מבחינת היקף השימוש ביצירה, ייכנסו בגדר השימוש ההוגן השימושים הבאים:

1. שימוש בהיקף של כחמישית (עד 20%) מתוך ספר. הבחינה אינה רק כמותית אלא גם איכותית. לספר אלקטרוני יש לתת קישור לקטלוג הספרייה. 

2. שימוש במאמר אחד מתוך גיליון אחד מאותו כתב עת או מתוך ספר קובץ מאמרים.

3. כאשר היצירה אינה ניתנת לחלוקה (כגון תמונה, טבלה, תרשים, שיר), ניתן לעשות שימוש ביצירה בשלמותה.

האמור לעיל אינו מהווה רשימה סגורה של כללים. בכל מקרה של ספק, או צורך בהנגשת חומרים בהיקף החורג מן מהכללים האמורים, ניתן לפנות, באמצעות מנהלת הספרייה, ליועצת המשפטית של האוניברסיטה, אשר תחליט אם השימוש המבוקש עומד בתנאיי השימוש ההוגן.

בכל שימוש ביצירה או בחלקה יש להקפיד על מתן קרדיט ליוצר היצירה.