Skip to Main Content

LyX בעברית: Overleaf

הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב
libraries.huji.ac.il/mathCS

   Overleaf LibGuides (English)

Overleaf  

תוכנה מקוונת לעריכת ושיתוף פרויקטים ב-LaTeX

מתאימה לכתיבת עבודות מוסמך ודוקטור, ולכתיבה משותפת של מאמרים

האוניברסיטה העברית מספקת את התוכנה Overleaf professional לכל הסטודנטים מתואר שני ומעלה, והסגל בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע ובביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב.

במסגרת הרישיון המוסדי, כל מי שיירשמו לאתר עם תיבת דוא"ל אוניברסיטאית, יהיו זכאים לחשבון פרימיום.


הרשמה: משתמשים חדשים יכולים להירשם דרך הפורטל:

https://www.overleaf.com/edu/huji

יש לפתוח את הדוא"ל שמתקבל לאחר ההרשמה, וללחוץ על אימות הדוא"ל (confirm mail) על מנת לקבל את הרישיון האוניברסיטאי.

מידע נוסף: Overleaf / האגף למחשוב, תקשורת ומידע


קישור חשבון ה-Overleaf לפרופיל ה-ORCiD
כדי לקשר את פרופיל ה-ORCiD שלך לחשבון Overleaf שלך, בוחרים Settings מתחת לשם בחלק העליון של המסך. גוללים אל  Linked Accounts ובוחרים ORCiD.
אחר קישור החשבון שלך, ה-ORCiD iD שלך ייכלל בהגשת מאמרים למו"לים המשתתפים.
מידע נוסף: ORCiD - תעודת זהות לחוקר


תבניות ב-Overleaf

Overleaf כולל מבחר של תבניות לפורמטים שונים של פרסומים.

לדוגמה:

 • תבניות לכתיבת עבודות מוסמך ודוקטור.
 • תבניות רשמיות לכתיבת מאמרים בשיתוף פעולה עם מו"לים
  דוגמאות: ACM, AMS

יתרונות:

 • תוכנה מקוונת
 • לא דורש התקנה
 • ניתן לערוך מאמרים עם אנשים נוספים במקביל
 • מעקב בזמן אמת אחרי שינויים
 • מראה טעויות ב-LaTeX

חסרונות:

 • תמיכה מוגבלת בעברית
 • חשבון פרימיום דורש מינוי בתשלום או מינוי אוניברסיטאי
 • המינוי האוניברסיטאי הוא לסטודנטים מתואר שני ומעלה