Skip to Main Content

קורס הכרת משאבי הספרייה - ספרית הרמן למדעי הטבע: על הקורס

מיועד לקורס: 76408

מבנה הקורס, מבחן והזנת ציונים

ברוכים הבאים לקורס 76408 'הכרת משאבי הספרייה' של הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע.

מטרת הקורס היא הקניית כלים בסיסיים בשימוש במשאבי הספרייה השונים כדי שתוכלו לחפש ולמצוא חומרים בקלות וביעילות בכל האמצעים שהספרייה מעמידה לרשותכם.

הקורס הוא קורס מקוון ב-Moodle ללא מפגשים פרונטאליים וניתן להיכנס אליו מכל מחשב המחובר לרשת האינטרנט. עם זאת, כדי לענות על השאלות בבחינה יש להתחבר לרשת האוניברסיטאית של האוניברסיטה העברית, באמצעות גישה מרחוק.

נושאי הקורס:

  • קטלוגים 
  • חיפוש בקטלוג HUfind
  • המאמר המדעי
  • מאגר המידע Web of Science
  • מאגרי מידע
  • Google Scholar (רשות) 

לאחר קריאת היחידות בלשוניות בדף זה יש להיכנס למבחן במודל.

הרישום לקורס הוא באמצעות מערכת רישום הקורסים.

הציון בקורס מוגדר "עובר" או "לא עובר", וציון עובר בקורס הוא  80. הציון איננו משוקלל בממוצע הציונים, אך ציון עובר הכרחי לרישום לקורסים מתקדמים בפקולטה למדעי הטבע ולסגירת התואר (מומלץ לסיים את הקורס בשנה הראשונה לתואר).

כל מי שרשום לקורס (סמסטר א או סמסטר ב) יכול לסיים את הקורס עד סוף תקופת מבחנים של סמסטר ב. אולם אנו ממליצים לסיים אותו כבר בסמסטר א.

פטורים מקורס זה, סטודנטים  שקיבלו ציון "עובר" באחד מהקורסים להכרת משאבי הספרייה לתלמידי הפקולטה למדעי הטבע:

76411 לתלמידי מתמטיקה

76412 לתלמידי פיזיקה

76413 לתלמידי כימיה

76414 לתלמידי מדעי החיים

76415 לתלמידי מדעי כדור הארץ

76416 לתלמידי מדעי המחשב

76417 לתלמידי תיכון

 

 לאחר קריאת היחידות בלשוניות בדף זה יש להיכנס למבחן במודל, לכניסה למודל לחץ כאן moodle_logo

לשאלות ולפרטים נוספים כתבו ל: jslcourse@savion.huji.ac.il