Skip to Main Content

פרסום בגישה פתוחה - Open Access: מאגרי הפקדה בינלאומיים

המדריך יעסוק במסלולי פרסום שונים בגישה חופשית

OA Repositories - מאגרים מקומיים בגישה חופשית

הפקדת עבודות מדעיות במאגר בגישה חופשית (OA Repository) היא דרך נוספת לשיתוף והפצה של ידע. מאגרים אלו יכולים להיות מוסדיים (מאגר מקומי של אוניברסיטה למשל) או מאגרים בתחום מסוים. חשוב להקפיד לעמוד במגבלות זכויות יוצרים ורישוי בעת העלאת העבודות למאגרים אלו.

List of preprint repositories / Wikipedia

 
Open Access Repositories OAD
OpenDOAR
משאב לאיתור מאגרים מקומיים בגישה פתוחה
OpenDOAR
 

AgriRxiv
מאגר של עבודות מדעיות בתחום החקלאות,טרם פרסומם הרשמי.

arXiv

arXiv.org
מאגר של עבודות מדעיות בתחומים: פיזיקה, מתמטיקה, בלשנות חישובית, מדעי המוח ועוד, טרם פרסומם הרשמי.

bioRxiv / medRxiv

BioRxiv/MedRxiv
מאגר מקומי של עבודות מדעיות בתחומי הביו-רפואה, טרם פרסומם הרשמי.

 

ChemRxiv
מאגר של עבודות מדעיות בתחום הכימיה, טרם פרסומם הרשמי
.

CogPrints

Cogprints (Last updated 2017)
מאגר מקומי בגישה פתוחה לספרות מדעית בתחומים: פסיכולוגיה, מדעי המוח, בלשנות, מדעי המחשב ועוד.

 

OSF Preprints
חיפוש משולב במאגרים של עבודות מדעיות, טרם פרסומם הרשמי.

  PsyRxiv
מאגר של עבודות מדעיות בתחום הפסיכולוגיה, טרם פרסומם הרשמי.
PubMed Central PubMed Central
מאגר בגישה פתוחה עם טקסט מלא המנוהל על ידי הספרייה הלאומית לרפואה של ארה"ב.
Social Science Research Network (SSRN) Social Science Research Network
SSRN מורכב ממספר רשתות מחקר המתמחות במדעי החברה (חשבונאות, כלכלה, כלכלה פיננסית וניהול המעודדות פרסום בגישה פתוחה.
 

TechRxiv
מאגר של עבודות מדעיות בתחומי מדעי המחשב וטכנולוגיה, טרם פרסומם הרשמי. בחסות ארגון ה-IEEE

 

Zenodo
מאגר של עבודות מדעיות, טרם פרסומם הרשמי.

מאגרים מקומיים פתוחים לאחסון והנגשה של מידע ונתוני מחקר

שיתוף נתונים הוא מרכיב חשוב בשרשרת המחקר המדעי וכיום גופים רבים המממנים מחקר מדעי מחייבים שיתוף של המידע הגולמי שהצטבר במהלך העבודה.

להלן מספר מקורות לאיתור מאגרי גישה פתוחה שבהם ניתן להפקיד מערכי נתוני מחקר:

nature

Nature: Scientific data policies: Data Repository Guidance
רשימות מאגרים מומלצים של כתב העת Nature לפי נושאים

 

re3data re3data
מנוע חיפוש לאיתור מאגרי אחסון מקומיים לנתונים.

 

EOSC European Open Science Cloud (EOSC) Portal
מנוע חיפוש לאיתור מאגרי אחסון
Dryad Dryad
יוזמה לשיתוף מידע בתחומי המדעים והרפואה.