Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

פרסום בגישה פתוחה - Open Access: היכן לפרסם

המדריך יעסוק במסלולי פרסום שונים בגישה חופשית

לשאלות בנושא נא לפנות לתמר גנאור, רכזת משאבים אלקטרונים ברשות הספריות      tamarg@savion.huji.ac.il

היכן לא לפרסם

כתבי עת "טורפים"
אחד השינויים השלילים שחלו בשנים האחרונות בעולם הפרסום האקדמי היה הופעתם של כתבי עת "טורפים". כתבי עת "טורפים" הם כתבי עת בגישה פתוחה, שהמודל העסקי שלהם מתמקד בגביית דמי פרסום מחוקרים המעוניינים לפרסם אצלם. הרעיון שהם "טורפים" מבוסס על ההשקפה כי הם בעצם טומנים מלכודת לחוקרים שאינם מודעים לכך שכתב העת הוא באיכות ירודה מאוד וללא פיקוח ובקרה.

לא כל הפרסומים בגישה פתוחה הם "טורפים"
גישה פתוחה (OA) היא מענה מקובל לפרסום מדעי לפיו הקהילה מממנת את הגישה למחקר. OA מגדיל את הגישה למחקר ומשפר את השפעת המחקר וציטוטים.
מוציאים לאור "טורפים" מנצלים את מנגנון תשלומי המחברים של OA למטרות הונאה.

כיצד להימנע מכתבי עת "טורפים" (predatory journals)? – מאמר דעה של ג'וסלין קלארק שפורסם ב- BMJ (19 בינואר 2015)  אודות כתבי עת "טורפים".  

להיות iNFORMEd

צ'ק ליסט שנועד לסייע לחוקרים לקבוע האם לפרסם בכתב עת או לא. נוצר על ידי הספרייה של המרכז הרפואי של אוניברסיטת דיוק בארה"ב.

לחשׁוֹב. לבדוק. להגיש פרסום.

מדריך המסייע לחוקרים לזהות כתבי עת אמינים. מדריך זה נוצר בשיתוף ותמיכה של מספר מו"לים ידועים.

BEALL’s list

רשימת מו"לים וכתבי עת החשודים ככתבי עת טורפים

כתבי עת טורפים

ב-NATURE החליטו לטפל בתופעה באמצעות תרגיל עוקץ מתוחכם שמטרתו הייתה לחשוף כמה קל להפוך לעורך בכתבי עת "טורפים". הממצאים היו יוצאי דופן וחשפו כי עשרות כתבי עת אקדמיים הציעו לדמות הפיקטיבית, שמשמעות שמה בפולנית הוא "דוקטור הונאה", להפוך לעורך מן המניין. 

 

לקריאת המאמר המלא

אתיקה בפרסום בגישה פתוחה

עם המעבר ההדרגתי לפרסום גישה פתוחה, רבים מחסמי הפרסום וההפצה הוסרו והפצת המידע הפכה לקלה יותר. למרבה הצער, השינוי הזה הביא גם לתופעות שליליות ולריבוי מפרסמים בעלי אינטרס כלכלי גרידא שהספיקו לצבור מוניטין מפוקפק - מפרסמים שאינם מקפידים על תהליך תקין של פרסום מדעי ויותר מכך, מטעים וטוענים טענות כוזבות באשר לאיכותם של כתבי העת, עלויות הפרסום ועוד. על כן קמו גופים שעוסקים בהיבטים האתיים של פרסום בגישה פתוחה:

הוועדה לאתיקה בפרסום (The Committee on Publication Ethics)  - פורום עורכים ומוציאים לאור של כתבי עת בעוסק בכל ההיבטים של אתיקה בפרסום מדעי/אקדמי.

איגוד המפרסמים האקדמיים בגישה פתוחה (The Open Access Scholarly Publishers Association) - פורום למפרסמים בעלי גישה פתוחה. האיגוד בוחן כל מפרסם חפני הכללתו וזאת אינדיקציה לאיכות המו"ל. 

 

היכן כדאי לפרסם

לפני פרסום בכתב עת בגישה פתוחה יש לבחון את הדברים הבאים:

א. האם כתב עת מכוסה על ידי  Directory of Open Access Journals. כתבי עת שנוספו ל-DOAJ לאחר מרץ 2014 (מסומנים בירוק או עם חותמת DOAJ) עברו תהליך בדיקה מחמיר יותר מאשר כתבי עת שנוספו וקדם לכן.

ב. האם כתב העת מכוסה על ידי מאגרי מידע מכובדים ומקיפים כמו: Web of Science, Scopus, Medline ואחרים.

ג. יש לבדוק את אתר האינטרנט של כתב העת על מנת לקבל מידע נוסף: שייכות למוסד אקדמי ארגון/התאגדות מקצועי/ת, צוות העורכים והרקע שלהם, שיעורי קבלה/דחייה, מדדים ביבליומטריים ועוד. אם יש ספקות, עדיף תמיד לפנות ישירות למערכת כתב העת.

ד. יש לבדוק האם מצוינים בבירור דמי הפרסום והבעלות על זכויות היוצרים.

ה. האם המו"ל מוכר ומכובד וחבר באיגודים מקצועיים מוכרים כמו Open Access Scholarly  Publishers Association או בוועדה לאתיקה בפרסום.

כלי הערכה למפרסמים בגישה פתוחה

Directory of Open Access Journals - רשימת כתבי עת שפיטים בגישה פתוחה

Directory of Open Access Books - רשימה של ספרים (עם ביקורת עמיתים) בגישה פתוחה

Open Access Scholarly Publisher's Association – אגודה התומכת ומייצגת את האינטרסים של מפרסמים בגישה פתוחה ברחבי העולם בכל התחומי המדעיים