Skip to Main Content

כימיה: מאגרי מידע

SciFinderN

מאגר המידע NSciFinder הוא אחד המאגרים החשובים בתחום הכימיה, והוא עוסק גם בתחומים משיקים כמו פיסיקה ורוקחות. המאגר מכיל הפניות למאמרים, ספרים, דוחות, כנסים ופטנטים מ-1840 ועד היום.

למדריך המאגר

גישה למשאבים אלקטרוניים מרחוק

הגישה למשאבים האלקטרוניים אפשרית ממחשב המחובר לרשת האוניברסיטה העברית בלבד.

כל משתמשי האוניברסיטה העברית המחוברים לרשת האוניברסיטאית יכולים לגשת אל החומר האלקטרוני מכל מחשב או מכשיר בכל מקום. לפרטים נוספים ראו גישה מרחוק.

מאגרי מידע בכימיה