Skip to Main Content

כימיה: כתבי עת

גישה למשאבים אלקטרוניים מרחוק

הגישה למשאבים האלקטרוניים אפשרית ממחשב המחובר לרשת האוניברסיטה העברית בלבד.

כל משתמשי האוניברסיטה העברית המחוברים לרשת האוניברסיטאית יכולים לגשת אל החומר האלקטרוני מכל מחשב או מכשיר בכל מקום. לפרטים נוספים ראו גישה מרחוק.

כתבי עת אלקטרוניים

חיפוש כתבי עת אלקטרוניים לפי כותר או ISSN

נושאים נבחרים בכימיה

כתבי עת בקטלוג הספרייה לפי נושאים נבחרים בכימיה