Skip to Main Content

כימיה: תזות

גישה למשאבים אלקטרוניים מרחוק

הגישה למשאבים האלקטרוניים אפשרית ממחשב המחובר לרשת האוניברסיטה העברית בלבד.

כל משתמשי האוניברסיטה העברית המחוברים לרשת האוניברסיטאית יכולים לגשת אל החומר האלקטרוני מכל מחשב או מכשיר בכל מקום. לפרטים נוספים ראו גישה מרחוק.

מאגר תיזות בינלאומיות

לחיפוש תיזות ממוסדות שונים בעולם:

(Dissertations & Theses (ProQuest

ניתן להיכנס למאגר זה באמצעות חיפוש בקטלוג הספרייה >> מאגרי מידע

תזות בקטלוג HUfind - כימיה

תיזות בדפוס
עבודות גמר (תואר שני ותואר שלישי) נמצאות בקומה 1- באוסף 1T-. פריטי אוסף זה אינם ניתנים להשאלה וניתן לעיין בהם בתוך הספרייה בלבד. 

תיזות אלקטרוניות

חלק גדול מעבודות הגמר זמינים בגישה מקוונת. הגישה לתיזות האלקטרוניות אפשרית ממחשב המחובר לרשת האוניברסיטה העברית בלבד.
לפרטים נוספים ראו גישה מרחוק

 

כיצד לחפש עבודת תיזה בקטלוג HUfind:

  1. מבצעים חיפוש כללי לפי מילות מפתח (נושא, כותר, מחבר).
  2. מבצעים סינון לפי סוג משאב: תיזה. ניתן לסנן את התוצאות המתקבלות גם לפי שם מחלקה, סוג התיזה (תואר שני או שלישי), שנת פרסום ועוד. 
  3. ניתן למצוא תיזות לפי שם המנחה באמצעות אופציית החיפוש המתקדם.