Skip to Main Content

אתרים משפטיים מומלצים: Matthew Bender Book Collection on Lexis

רשימה מלאה של הספרים

הנחיות גישה

החל משנת 2020, הספרייה רכשה מנוי למעל ל-1800כותרים של אוסף Matthew Bender דרך המאגר Lexis . 

1. כנסו למאגר Lexis  דרך מאגרים שימושיים באתר הספרייה:

2. בדף הראשי במאגר, מתחת לתיבת החיפוש לחצו על Find a Source:

 

3. כדי לראות את רשימת הספרים, לחצו על: 

4. ברשימה מצד שמאל, יש ללחוץ על רשימת PUBLISHER ולבחור את  

5. כדי לראות את כל הספרים עליהם הספרייה מנויה לוחצים על 

6. מכיוון שמדובר ברשימה ארוכה של ספרים, ניתן לצמצם את הרשימה לפי א"ב של כותר וגם לפי תחומים: 

פרטי התקשרות עם הספרייה

email   facebook   youtube אתר הספרייהwhatsapp