Skip to Main Content

פיסיקה: משאבי אינטרנט

ספריית הרמן למדעי הטבע

מו"לים מרכזיים בפיסיקה

IOP – Institute of Physics – המכון לפיסיקה הוא הגוף המקצועי והחברה המדעית לפיסיקה בבריטניה ובאירלנד.

Springer – מו"ל מוביל בנושאי מדע, טכנולוגיה ורפואה, שמספק לחוקרים באקדמיה תוכן איכותי בעזרת מידע, מוצרים ושירותים חדשניים.

APS – American Physical Society – החברה הפיסיקלית האמריקנית היא ארגון ללא כוונת רווח שפועל לקידום והפצה של ידע בפיסיקה באמצעות כתבי עת מחקריים איכותיים, מפגשים מדעיים, ופעולות חינוך והנגשה.

IEEE Xplore – מכיל מסמכים מלאים של כתבי עת, מכתבים, כנסים, תקנים ופרסומים של IEEE (Institution of Electrical Engineers).

ארגונים

APS – American Physical Society – החברה הפיסיקלית האמריקנית היא ארגון ללא כוונת רווח שפועל לקידום והפצה של ידע בפיסיקה באמצעות כתבי עת מחקריים איכותיים, מפגשים מדעיים, ופעולות חינוך והנגשה.

NASA – מנהל האווירונאוטיקה והחלל הלאומי היא סוכנות עצמאית של הממשל הפדרלי בארצות הברית, שאחראית על תכנית החלל האזרחית, וכן על מחקרי אווירונאוטיקה וחלל.

OSA – החברה האופטית. מטרתה של ה-OSA היא לקדם ייצור, הפצה ויישום של ידע באופטיקה ופוטוניקה.

IEEE – ה-IEEE הוא הארגון הטכני-מקצועי הגדול ביותר בעולם שמוקדש לקידום הטכנולוגיה לטובת האנושות.

משאבי אינטרנט

arXiv – שירות e-print בתחומי הפיסיקה, מתמטיקה, מדע לא-לינארי, מדעי המחשב וביולוגיה כמותנית.

Israel Physics Directory – דף הבית של Israel Science and Technology הוא מאגר המידע הלאומי ומדריך לאתרים ישראליים בנושאי מדע וטכנולוגיה. המידע באתר מאורגן בשני אופנים עיקריים: לפי נושא ולפי סוג הארגון.

ADS – Astrophysics Data System – פורטל ספרייה דיגיטלית לחוקרים באסטרונומיה ופיסיקה, מופעל על ידי ה-Smithsonian Astrophysical Observatory תחת מענק של NASA.

PhysOrg.com – החדשות האחרונות בפיסיקה וטכנולוגיה.

PROLA Physics Review Online Archive, מפורסם בידי החברה הפיסיקלית האמריקנית.