Skip to Main Content

פיסיקה: תזות

ספריית הרמן למדעי הטבע

חיפוש תיזה בקטלוג הספרייה

 

תזות בקטלוג האוניברסיטה העברית

תיזות בדפוס

עבודות גמר (תואר שני ותואר שלישי) נמצאות בקומה 1-, באולם הספרים, באוסף 1T-. כל הפריטים של האוסף לא להשאלה.

תיזות אלקטרוניות

חלק גדול מעבודות הגמר זמינות בגישה מקוונת. הגישה לתיזות אלקטרוניות מותרת לחברי קהילת האוניברסיטה העברית בלבד.

איך לחפש תיזה בקטלוג הספרייה:

  1. מחפשים את התיזה בקטלוג לפי כותר, שם המחבר, מילות מפתח וכו'

  2. מקליקים על הכותר ובודקים את מיקום התיזה בספרייה או האם יש גישה אלקטרונית

  3. אם מדובר בתיזה בדפוס ניגשים למדף ומוצאים אותה. אם מדובר בתיזה אלקטרונית מקליקים על גישה מקוונת.

מוסדות נוספים לחיפוש

לחיפוש עבודות מחקר ממוסדות נוספים בארץ: 

הקטלוג המאוחד של ישראל - ULI

חיפוש עבודות תיזה יעשה לפי חיפוש חופשי בתיבת החיפוש ולאחר מכן סינון לפי סוג חומר: עבודות מחקר

מאגר תיזות בינלאומיות

לחיפוש תיזות ממוסדות שונים בעולם:

(Dissertations & Theses (ProQuest

ניתן להיכנס למאגר זה באמצעות חיפוש בקטלוג הספרייה >> מאגרי מידע