Skip to Main Content

מדדי תוצרת מחקרית - הספרייה הרפואית: רקע ושירותי הספרייה

ספרנים כתומכי מחקר

לספרנים יש ידע וניסיון רב שניתן לרתום בכל שלב בתהליך הפרסום האקדמי .

הכרה מעמיקה של תחומי הידע - ספרנים יכולים לסייע לחוקר לראות היכן ממוקם תחום הידע בתוך העולם הרחב של המחקר המדעי.

כישורי חיפוש מומחים - ספרנים יכולים לספק שירותי חיפוש ציטוטים ומדדים (IF, h-index וכו').

יכולת להשתמש בכלי מידע יצירתיים - ספרנים מסוגלים להשתמש במגוון כלים כדי לצייר תמונה מלאה של התוצרת המחקרית וההשפעה שלה.

נייטרליות - ספרנים יכולים לספק נקודת מבט חיצונית הן לחוקרים, הן למחלקות/חוגים והן לוועדות ההוראה והקידומים.

צור קשר עם ספרני הספרייה הרפואית 

 

שירותי הספרייה

שירות הכנת רשימת פרסומים לצורך קידום - הספרייה הרפואית מספקת שירות (בתשלום) של איתור

והכנת רשימת פרסומים מדעיים כחלק מתהליך הקידום האקדמי לסגל.

השירות כולל מידע בנוגע ל- IMPACT FACTOR, RANKS, H-INDEX, CITATIONS

פרטים נוספים והזמנת השירות

רקע

ברוכים הבאים למדריך משאבי הספרייה לתחום מדדי תוצרת מחקרית. מטרת מדריך היא לסייע לזהות משאבים רלוונטיים בתחום לסטודנט/מרצה/חוקר וכו'.

חיפוש ובחינת מדדי תוצרת מחקרית הינם תהליכים מורכבים ויש להכיר את המגוון הרחב של הכלים העומדים לרשותנו. מטרתו העיקרית של מדריך זה היא לסייע לחברי סגל/חוקרים/מרצים (מועמדים לקידום ובכלל) להכיר את הכלים המקובלים בעולם המחקרי לניתוח ציטוטים, מדדי כתבי עת וכלים אחרים למדידת תוצרת מחקרית.

מעבר לכך, אנו מציעים  שירות הכנת רשימת פרסומים לצורך קידום - הספרייה הרפואית מספקת שירות (בתשלום) של איתור והכנת רשימת פרסומים מדעיים כחלק מתהליך הקידום האקדמי לסגל המרצים/חוקרים. השירות כולל מידע בנוגע ל- IMPACT FACTOR, RANKS, H-INDEX, CITATIONS ומדד ועוד.

 

שימוש במדריך

מדדי כתבי עת - כיצד לבחון את ההשפעה של כתבי עת ואיך להשוות אותם לכתבי עת אחרים בתחום הידע שלהם באמצעות כלי מדידה והשוואה.

מדדי חוקרים - כלים המראים את ההשפעה והפרודוקטיביות של המחבר/חוקר.

מדדי ציטוטים – חיפוש ציטוטים במאגרים וכלים אחרים המספקים מידע אודות מספר הפעמים שחוקר או מאמר צוטט.

מדדי על -  כלים חדשים למדידת ההשפעה של החוקרים על בסיס הימצאות תוצרתם המחקרית ברשתות החברתיות.

היכן לפרסם? -  מידע המסייע לקביעת כתבי העת שבהם כדאי לפרסם וכתבי העת שיש להימנע מהם.