Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

מדדי תוצרת מחקרית - הספרייה הרפואית: רקע ושירותי הספרייה

ספרנים כתומכי מחקר

לספרנים יש ידע וניסיון רב שניתן לרתום בכל שלב בתהליך הפרסום האקדמי .

הכרה מעמיקה של תחומי הידע - ספרנים יכולים לסייע לחוקר לראות היכן ממוקם תחום הידע בתוך העולם הרחב של המחקר המדעי.

כישורי חיפוש מומחים - ספרנים יכולים לספק שירותי חיפוש ציטוטים ומדדים (IF, h-index וכו').

יכולת להשתמש בכלי מידע יצירתיים - ספרנים מסוגלים להשתמש במגוון כלים כדי לצייר תמונה מלאה של התוצרת המחקרית וההשפעה שלה.

נייטרליות - ספרנים יכולים לספק נקודת מבט חיצונית הן לחוקרים, הן למחלקות/חוגים והן לוועדות ההוראה והקידומים.

צור קשר עם ספרני הספרייה הרפואית 

 

שירותי הספרייה

שירות הכנת רשימת פרסומים לצורך קידום - הספרייה הרפואית מספקת שירות (בתשלום) של איתור

והכנת רשימת פרסומים מדעיים כחלק מתהליך הקידום האקדמי לסגל.

השירות כולל מידע בנוגע ל- IMPACT FACTOR, RANKS, H-INDEX, CITATIONS

פרטים נוספים והזמנת השירות

רקע

ברוכים הבאים למדריך משאבי הספרייה לתחום מדדי תוצרת מחקרית. מטרת מדריך היא לסייע לזהות משאבים רלוונטיים בתחום לסטודנט/מרצה/חוקר וכו'.

חיפוש ובחינת מדדי תוצרת מחקרית הינם תהליכים מורכבים ויש להכיר את המגוון הרחב של הכלים העומדים לרשותנו. מטרתו העיקרית של מדריך זה היא לסייע לחברי סגל/חוקרים/מרצים (מועמדים לקידום ובכלל) להכיר את הכלים המקובלים בעולם המחקרי לניתוח ציטוטים, מדדי כתבי עת וכלים אחרים למדידת תוצרת מחקרית.

מעבר לכך, אנו מציעים  שירות הכנת רשימת פרסומים לצורך קידום - הספרייה הרפואית מספקת שירות (בתשלום) של איתור והכנת רשימת פרסומים מדעיים כחלק מתהליך הקידום האקדמי לסגל המרצים/חוקרים. השירות כולל מידע בנוגע ל- IMPACT FACTOR, RANKS, H-INDEX, CITATIONS ומדד ועוד.

 

שימוש במדריך

מדדי כתבי עת - כיצד לבחון את ההשפעה של כתבי עת ואיך להשוות אותם לכתבי עת אחרים בתחום הידע שלהם באמצעות כלי מדידה והשוואה.

מדדי חוקרים - כלים המראים את ההשפעה והפרודוקטיביות של המחבר/חוקר.

מדדי ציטוטים – חיפוש ציטוטים במאגרים וכלים אחרים המספקים מידע אודות מספר הפעמים שחוקר או מאמר צוטט.

מדדי על -  כלים חדשים למדידת ההשפעה של החוקרים על בסיס הימצאות תוצרתם המחקרית ברשתות החברתיות.

היכן לפרסם? -  מידע המסייע לקביעת כתבי העת שבהם כדאי לפרסם וכתבי העת שיש להימנע מהם.