Skip to Main Content

EBM - רפואה מבוססת ראיות: PICO

 

 

PICO תבנית

לפני שמתחילים לחפש במאגרי המידע השונים חשוב ליצור קודם לכן שאלות קליניות המנוסחות היטב ובבהירות. אחת הדרכים לנסח שאלה קלינית היא להשתמש בתבנית PICO.

התבנית (ראשי תיבות בעצם) מייצגת את החולה/אוכלוסייה/בעיה, התערבות/חשיפה, ההשוואה (במידה ויש) ותוצאות (במידה ומצופות כאלה).

Outcome

Comparison

Intervention/Exposure

Patient/Population + Problem

 • דיוק האבחון
 • הקלה או החמרה בסימפטומים
 • חזרה לתפקוד

 

 • טיפול אחר (תרופה, הליך רפואי וכו')

 

 • בדיקה דיאגנוסטית
 • טיפול תרופתי
 • הליך רפואי
 • חשיפה לגורם מזיק
 • גיל, מין, גזע
 • בעיה מרכזית
 • מצב בריאותי
 

לשאלות קליניות העוסקות באבחון כדאי להשתמש בתבנית:

P - Patient
I - Test
C - Standard
O - Outcome

או בתבנית PTSD כפי שהוצע במכתב הבא למערכת (ראו גם הצעות לשינויים נוספים בתבנית ה-PICO בהתאם לסוג השאלה)

Patient

Test

Standard

Disease

לשאלות קליניות העוסקות בהתקדמות המחלה (פרוגנוזה) כדאי להשתמש בתבנית:

P- Patient
F - Factors
O - Outcome (ex. Mortality)

דוגמה:

האם הקפדה על דיאטה ים תיכונית קשורה להפחתת הסיכון להתקף לב?

 Is adherence to the Mediterranean Diet associated with reduced risk of heart attack?

Outcome

Comparison

Intervention/Exposure

Patient/Population + Problem

 • הפחתת הסיכון להתקף לב

 

 • דיאטה רגילה
 • ללא השוואה

 

 • דיאטה ים תיכונית
 • זכר, מבוגר, לבן
 • היסטוריה של בעיות לב