Skip to Main Content

EBM - רפואה מבוססת ראיות: EBM מאגרי מידע

(כלי יעץ (חומר מסונן/מעובד

UpToDate 

מאגר מידע בתחום הרפואה הקלינית - רפואה מבוססת ראיותהמאגר בנוי בדומה לאנציקלופדיה (ערכים) ועונה על שאלות קליניות, כולל המלצות טיפול. תכני המאגר נכתבו על ידי רופאים ועברו בקרה על ידי מומחים (לפי תחום/נושא). בנוסף, המאגר מציע מחשבונים רפואיים, מולטימדיה וכלים אחרים המתייחסים לתרופות.

BMJ Best Practice

משאב EBM מבוסס ראיות לתמיכה בקבלת החלטות בנקודת הטיפול (Point of Care). התכנים המופיעים במאגר הינם תכנים מסוננים ומוכוונים חוות דעת רפואית למטופלים. המידע רפואי מונגש באופן שמאפשר קבלת החלטות קליניות מושכלות.

למובייל EBM משאבי

EBM-מאגרי מידע ל

Cochrane Library

משאב בתחום הרפואה המבוססת ראיות המורכב מאוסף של תת מאגרים העוסקים בנושא של השפעות הטיפול הרפואי – נחשב למפרסם המוביל בעולם בתחום הסקירות השיטתיות​. מדובר ב"יצור כלאיים" – כתב עת שפיט (עם IF די גבוה) ומאגר מידע. הפריטים המופיעים בו הם "מסמכים חיים" המתעדכנים עם גילויים וממצאים חדשים. המאגר כולל סקירות שיטתיות ומטא-אנליזות, ניסויים קליניים, פרוטוקולים, מאמרי מערכת​ ותשובות קליניות.

Embase

מאגר מידע ביו-רפואי מגוון ורב-תכליתי, ששם דגש מיוחד על רפואה מבוססת ראיות, תרופות ומכשור רפואי. הוא מכסה את MEDLINE   ובנוסף עוד כ-3000 כתבי עת (בעיקר אירופאים), מציע ממשקי חיפוש ייעודיים, עושה שימוש במערכת קשרים סמנטית מתוחכמת ביותר ומכוון למשתמש הקצה וצרכיו.

PubMed

מאגר ביבליוגרפי של ה-NLM בתחום מדעי החיים, המתמקד במיוחד בביו-רפואה. המאגר מכיל הפניות למאמרים מתוך כ-4,300 כתבי-עת מכל העולם וכולל נושאים כגון: מחקר ביו-רפואי, סיעוד, רפואת שיניים, רוקחות ועוד.

Trip Database

מאגר מידע המציג ספרות קלינית מבוססת-ראיות ממקורות מהימנים בחלוקה לקטגוריות.

ClinicalKey 

מאגר מידע המספק גישה לספרים אלקטרוניים, כתבי עת, כלי יעץ וחומרים אחרים.