Skip to Main Content

EBM - רפואה מבוססת ראיות: משאבים נוספים

רפואה מבוססת ראיות בקטלוג

ניתן לחפש בקטלוג הספרייה פריטי EBM לפי הנושא:

 "Evidence Based Medicine"

בנוסף, אפשר לחפש לפי מילות מפתח:

"Evidence Based Medicine" או "Evidence Based Practice" או EBM

PUBMED-חיפוש לפי נושא ב

חיפוש ב-PUBNED לפי הנושא:

“Evidence Based Medicine”

ספרים

פודקסט - רפואה נתמכת ראיות

כתבי עת

ראו רשימה של כתבי עת העוסקים בתחום ברפואה מבוססת ראיות:

חיפוש בקטלוג כתבי העת האלקטרוניים