Skip to Main Content

מתמטיקה: חיפוש בקטלוג

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מתמטיקה

קטלוג HUfind    המקום לחפש ספרים, כתבי עת, תזות, מאמרים ועוד...

חיפוש בקטלוג הספרייה

 1. מחפשים את הספר בקטלוג
 2. מקליקים על הכותר ובודקים האם הספר נגיש אלקטרוני או נמצא בספרייה
  • אם הספר נמצא בספרייה, רושמים את מיקומו בספרייה ואת מספר המדף שלו
   1. ניגשים למדף, מוצאים את הספר ומביאים אותו ואת כרטיס הסטודנט שלכם לדלפק ההשאלה
   2. כדי לבדוק את משך השאלת הספר נכנסים לחשבון המשתמש (דוא"ל אוניברסיטאי + סיסמה או באמצעות קוד זמני)
  • אם הספר אלקטרוני, ראו הסברים לגבי הגישה למשאבים מקוונים

מדריכים נוספים

הספרייה רוכשת ספרי לימוד בגישה אלקטרונית במידת האפשר. לחלקם יש עותקים מודפסים בספרייה.

כדאי לחפש במוודל את רכיב רשימת הקריאה המשולב על ידי הספריות בקורסים רבים.

אפשר גם לחפש ספרי לימוד בחיפוש המתקדם בקטלוג לפי מספר הקורס.

Searching for course reading

מידע נוסף על ספרי לימוד מומלצים קיים בשנתון ובמוודל.

איך אפשר לעזור לספרייה? אנחנו נשמח מאד לשמוע ממך אם:

 • חסר לנו ספר לימוד
 • חסרה גרסה אלקטרונית לספר לימוד
 • ידוע לך על ספר המומלץ כספר לימוד לקורס, או על רשימת קריאה שחסרה לנו.
 • חסר מידע בקטלוג או במוודל על ספרי הלימוד המומלצים בקורס. אנחנו נפנה למרצה ונברר.

נשמח גם לקבל המלצות על ספרים. אנחנו נפנה למרצה לקבל המלצה, ובהתאם לכך נרכוש את הספר.

למבחר ספרי לימוד מומלצים בכל תחום במתמטיקה, ראו:

חדש! הקטלוג כולל מאמרים, פרקים מספרים, דוחות כנסים ועוד

נדרשת הזדהות כדי:

 • לקבל תוצאות מלאות
 • לקבל גישה למשאבים מקוונים
 • לשמור חיפושים ולקבל התראות

לחיפוש ממוקד יותר, מומלץ להשתמש במאגר יעודי למתמטיקה.
מאגרי המידע במתמטיקה מפורטים בחלק "חיפוש מאמרים" במדריך זה.

חלק גדול מעבודות הגמר זמינות בגישה מקוונת.

יש כמה דרכים לחפש עבודות מוסמך ודוקטור בקטלוג:

 • חיפוש בעבודות מוסמך ודוקטור (מנשק ייעודי)
 • חיפוש תזות כללי: בחיפוש המתקדם בקטלוג לפי מילות מפתח, מחלקה או מנחה -  לצמצם את תוצאות החיפוש במידת הצורך.
 • חיפוש תיזה ספציפית: לפי כותר, שם המחבר, מילות מפתח וכו'

התזות המודפסות נמצאות במחסן הספרייה.

חיפוש תזות בקטלוג פרימו

כמעט כל כתבי העת נגישים בגישה מקוונת.

יש כמה דרכים לחפש כתבי עת בקטלוג:

 • בתיבת החיפוש הראשית - אפשר לצמצם את החיפוש לכתבי עת
 • חיפוש כתבי עת (מנשק ייעודי)
 • בחיפוש המתקדם בקטלוג לפי מילות מפתח או נושא -  לצמצם את תוצאות החיפוש במידת הצורך.

חיפוש כתבי עת בקטלוג פרימו

חיפוש מאגרי מידע

מנשק ייעודי לחיפוש מאגרי מידע אוניברסיטאיים.

מאגרי המידע במתמטיקה מפורטים בחלק "חיפוש מאמרים" במדריך זה.

אוספים דיגיטליים

חלק מהספריות העלו אוספים דיגיטליים מרתקים. מומלץ להסתכל!

הקטלוג המאוחד של ספריות ישראל (ULI) מכיל יותר מ-5 מיליון רשומות ביבליוגרפיות מתוך הקטלוגים של הספריות האוניברסיטאיות, מרבית ספריות המכללות ומספר ספריות חשובות אחרות.

גישה למשאבים אלקטרוניים מרחוק

הגישה למשאבים האלקטרוניים אפשרית ממחשב המחובר לרשת האוניברסיטה העברית בלבד.

כל משתמשי האוניברסיטה העברית המחוברים לרשת האוניברסיטאית יכולים לגשת אל החומר האלקטרוני מכל מחשב או מכשיר בכל מקום. לפרטים נוספים ראו גישה למאגרי מידע.

על חלק מהספרים יש הגבלה על מספר הדפים הניתנים להורדה/הדפסה, על פי ההסכם עם הספק וחוקי זכויות יוצרים.

השאלה בין ספרייתית

לא מצאת ספר / מאמר בקטלוג הספרייה?

אפשר להזמין אותו באמצעות שירות השאלה בין ספרייתית ממקום אחר. השירות ניתן בחינם לצורכי מחקר והוראה לסטודנטים, חוקרים וסגל אקדמי ומנהלי של האוניברסיטה העברית. 

להזמנת ספרים שאינם נמצאים באוסף הספרייה יש למלא טופס מקוון בקטלוג הספרייה HUfind תחת לשונית "השאלה בינספרייתית". הסבר ניתן למצוא כאן