Skip to Main Content

מתמטיקה: כתיבת עבודת גמר או מאמר

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מתמטיקה

איך להקל על כתיבת עבודה או מאמר ולהגיע לתוצאה מקצועית? בעזרת הכלים הנכונים:

 • כללי ציטוט
 • תוכנות לכתיבה מתמטית
 • תוכנות לניהול ועריכת ביבליוגרפיות
 • אתרים חינמיים להעלאת תוצרי מחקר 
 • חיפוש תזות אחרות
 • בחירת נושאים
 • בחירה נכונה היכן לפרסם (והיכן לא לפרסם): מדדי תוצרת מדעית
 • פרסום בגישה פתוחה - Open Access

לידיעתך, פרסומים בכתבי עת שמדורגים גבוה במאגרים משפיעים על דירוג המוסד בדירוגים בין-לאומיים.

תוכנות לרשות קהילת הסטודנטים באוניברסיטה

האגף למחשוב, תקשורת ומידע מציע לקהל הסטודנטים שימוש בתוכנות מסוימות ללא תשלום.
יש לבדוק זכאות בטרם מבצעים הרשמה.

בין התוכנות לרשותך: 

 • Office Pro Plus
 • Microsoft Imagine (MSDN) service    Available only to students of the HUJI Faculty of Science
 • Matlab SPSS
 • jmp (SAS)
 • Mathematica
 • Overleaf

AMS - פרסום וכללי ציטוט

פרסום וכללי ציטוט ב-AMS

ה-AMS הוא הארגון החשוב ביותר בתחום המחקר המתמטי.

רצית לפרסם מאמר בפרסום של ה-AMS? לרשותך כלים, וכללי ציטוט באתר:

AMS Author Resource Center 

שלבי כתיבת מאמר ל-AMS

 • את המאמר מומלץ לכתוב ב-LaTeX
 • בשלב הבא בכתיבת המאמר, תתבקשו להשתמש בכלים של מאגר ה-MathSciNet, בין היתר, כדי:
  • לבחור מספרי נושאים

Mathematics Subject Classification
גרסה MSC2020
אפשר להשתמש גם במנשק באתר  zbMath

 • ליצור ביבליוגרפיה מקושרת

שאלות ותשובות מתמטיות

LaTeX - תוכנות לכתיבה מתמטית

LaTeX

 LaTeX (קרי: לטך) היא שפת תוכנה מקובלת לכתיבת טקסט מתמטי, והתוצר הסופי שלה הוא קובץ pdf של הטקסט. קובץ LaTeX כתוב נראה במידה מרובה כמו טקסט של שפת תיכנות ורק המשתמש המנוסה יודע כיצד תיראה התוצרת שלו. 

תוכנת LaTeX הינה התוכנה המקובלת להגשת מאמרים בעתונות המדעית המתמטית ובתוכנה זאת נכתב גם חלק גדול מן המסמכים בעלי אופי מתמטי בתעשיה.


ישנם מספר מעבדי מסמכים המאפשרים לכתוב LaTeX  בלי ללמוד את שפת התיכנות.

 • LyX    מדריך למידע נוסף: LyX בעברית
  מתאימה לכתיבת שעורי הבית, עבודות ותרגילים
 • Overleaf    מדריך למידע נוסף: Overleaf
  מתאימה לכתיבת עבודות מוסמך ודוקטור, ולכתיבה משותפת של מאמרים

חיפוש עבודות מוסמך ודוקטור

דירוג אקדמי של אוניברסיטאות בעולם - מתמטיקה

Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking) - Mathematics

Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking) - Mathematics

מכון איינשטיין למתמטיקה מדורג באופן עקבי כאחד המוסדות המובילים בעולם בתחום המתמטיקה וכראשון מבין המוסדות האקדמיים בארץ
ב-2022 מכון איינשטיין למתמטיקה היה במקום 17 בעולם
ב-2017 מכון איינשטיין למתמטיקה היה במקום 11 בעולם

Times Higher Education (THE) World University Rank

Times Higher Education (THE) World University Rankings

האוניברסיטה העברית מדורגת במקום הראשון מבין האוניברסיטאות בארץ, לשנת 2019

QS World University Rankings

QS World University Rankings - Mathematics - Israel

האוניברסיטה העברית מדורגת במקום הראשון מבין האוניברסיטאות בארץ המציעות תארים במתמטיקה

תוכנות לניהול ועריכת ציטוטים ביבליוגרפיים

BibTeX : Bibliographies for LaTeX

תוכנת BibTeX הינה מין תוסף ל-LaTeX לניהול בבליוגרפיה. תוסף ה-BibTeX שומר בקובץ נפרד את רשימת כל הכותרים (לדוגמה: ספרים, מאמרים, אתרי אינטרנט וכו) הרלוונטיים לעבודה. ניתן לטעון קובץ BibTeX למעבד התמלילים LyX.

AMSRefs 

ה-AMS מציע בחינם תוסף ל-LaTeX לניהול ביבליוגרפיה, הנחשב נוח יותר  


אפשר גם לעבוד עם תוכנות לניהול ביבליוגרפיה אחרות. רובן מאפשרות ייצוא רשימות ביבליוגרפיות בפורמט BibTeX

להלן חלק מתוכנות לניהול רשימות ביבליוגרפיות הקיימות בשוק.  כל התוכנות מאפשרות שימוש מקוון חינמי (עם הגבלה לגודל אחסון המידע ומידת אפשרויות השיתוף) ותומכות ב-BibTeX.

בחירת התוכנה תלויה בהעדפה אישית של כל אחד ואחת

Endnote Web

Mendeley

Sciwheel (formerly F1000 Workspace)

Zotero

מדריכים נוספים:

מבחר ספרים לעזרה בכתיבה מתמטית