Skip to Main Content

מתמטיקה: zbMath Open

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מתמטיקה

איפה מתחילים חיפוש מאמרים בחינם?

European Mathematical Society (EMS)

zbMATH Open

What is zbMath open?

zbMATH Open

zbMATH Open (בעבר נקרא Zentralblatt MATH) הוא שירות התקצירים והסקירה הותיק ביותר בעולם במתמטיקה טהורה ויישומית.

המאגר ממפתח מאמרים ממגוון רחב של כתבי עת, ספרים וכנסים שעוסקים במתמטיקה לגווניה. 

מאז ינואר 2021, zbMATH Open זמין כמאגר נתונים פתוח.

המאגר כולל:

 • קישורים לגישה אלקטרונית למאמרים
 • סקירות וביקורת על מאמרים, ספרים ותיזות במתמטיקה. הסקירות נותנות הערכה מקצועית של הפריט ומאפשרות למקם אותו בהקשר של כלל המחקר המתמטי.
 • מאגר מחברים מקיף
 • מידע על כתבי עת במתמטיקה
 • קישורים בין פריטים שמוזכרים בביקורת
 • קישורים לציטוטים

המאגר קיים משנת 2004 (מבוסס על כתב עת שהחל להתפרסם ב-1931) והוא כולל פריטים משנת 1826 ואילך. במאגר כ-4 מיליון פריטים וקישורים למעל 3 מיליון גירסאות אלקטרוניות.

כמו מאגר ה-MathSciNet, גם ה-zbMATH משתמש בשיטת המיון לנושאים MSC 2020

swMath

swMATH הוא שירות מידע בעבור תוכנות מתמטיות. הוא מציע גישה פתוחה למאגר מידע מקיף עם מידע על תוכנות מתמטיות ומספק אוסף שיטתי של הפניות לפרסומים מתמטיים הרלוונטיים לתוכנה.

צוות הספרייה למתמטיקה ולמדמ"ח

 הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב

צוות הספרייה לשירותך

   טלפון    65-84379

   דואל    jmc_circ@savion.huji.ac.il


ראש צוות הספרייה:

צוות הספרייה:

MathSciNet לעומת zbMath

למאגרי ה-MathSciNet ו-zbMath יש היקף די דומה. הבחירה במאגר תלויה בהעדפה אישית ולעיתים כדאי לחפש בשניהם. 

 • מערכת העורכים וכותבי הביקורת על המאמרים של ה-MathSciNet מקיפה יותר. לכן יש במאגר מידע נוסף רב יותר על אודות המאמר.
 • ל-MathSciNet מערכת ותיקה של זיהוי המחברים ומידע עליהם.
 • ה-MathSciNet קצת נוטים להדגיש מידע שמתפרסם בארה"ב. ל-zbMath יש נטייה יותר בינלאומית.
 • ה-zbMath משלב חיפוש ב-swMath כדי לאפשר חיפוש בנושא תכנות מתמטי.
 • ה-zbMath פתוח בגישה חופשית.
 • ל-zbMath עומק היסטורי טוב יותר של מאמרים מלפני 1939.

מאגרי מידע נוספים לחיפוש מאמרים

Google Scholar Search

יישומים שמציגים קשרים בין מאמרים באמצעים ויזואליים

אפשר בקלות לראות את הקשרים בין המאמרים, בין אם בגלל שהם דומים בתוכנם או שיש להם קשרי ציטוט. זה יכול לסייע למצוא את הספרות העדכנית ביותר, להבין איך רעיונות קשורים זה בזה, לסייע בבניית תובנות טובות יותר לגבי הנושאים הנחקרים ומאפשר אפילו לגלות מחקרים שלא ניתן היה למצוא בדרך אחרת ויש בהם להאיץ את המחקר האקדמי.

English LibGuides to databases