Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

קורס הכרת משאבי הספרייה - ספרית הרמן למדעי הטבע: חיפוש בקטלוג הספרייה

מיועד לקורס 76411 76412 76413 76414 76415 76416 76417

חשוב לדעת

 • בקטלוג הספרייה Hufind  מופיעים שמות של ספרים ושמות של כתבי עת.
 • מאמרים יש לחפש תחת 'מאמרים ועוד'. 
 • בחיפוש לפי קורסים (Course Info) אפשר לחפש לפי מספר קורס, שם קורס או שם מרצה. 
 • בחיפוש ניתן להשתמש בגרשיים על מנת לחפש ביטוי מדוייק "זוית קהה" 
 • בחיפוש ניתן להשתמש בכוכבית (*) כדי לקבל תוצאות חיפוש עם כל המילים המכילות את האותיות שהקלדנו. דוגמאות:
  1. חיפוש לפי מילים או כותר: פיסי* יביא תוצאות שמופיעות בהן המילים פיסיקה, פיסיקלית, פיסית, פיסי ועוד
  2. חיפוש לפי מחבר Cohen A* יביא תוצאות שמופיעים בהן השמות Cohen Anthony, Cohen Ariel  ,  Cohen Arthuועוד

חיפוש לפי הפניה ביבליוגרפית

 

כדי למצוא פריט בספרייה לפי הפנייה ביבליוגרפית, חשוב להבחין אם מדובר בהפנייה ביבליוגרפית של ספר או שמדובר בהפנייה ביבליוגרפית של מאמר. לפי סוג ההפניה, קובעים את דרך החיפוש:

ספר - מחפשים בקטלוג הספרייה

מאמר מספר - מחפשים את הספר עצמו בקטלוג הספרייה

מאמר מתוך כתב עת - מחפשים את כתב העת בקטלוג הספרייה ומשם מאתרים את הגליון והחוברת שבו נמצא המאמר.

דרך אחרת לאיתור מאמר מכתב עת הוא לחפש את הפריט ב- Hufind articles and more

 

חיפוש פריט על פי הפנייה ביבליוגרפית בקטלוג הספרייה:

אם יש הפנייה ביבליוגרפית של פריט, אפשר לחפש לפי מלה מכותר ו/או שם מחבר.

לחיפוש ספר או תיזה או כתב עת יש אפשרות לסנו את תוצאות החיפוש לפי סוג חומר  (material type) 

הפנייה ביבליוגרפית לספר:

הפנייה ביבליוגרפית למאמר: 

 

 

 

 

חיפוש בקטלוג ספרייה

ברירת המחדל לחיפוש בקטלוג האוניברסיטה היא חיפוש פשוט לפי מילות מפתח (keywords). בחיפוש לפי מילות מפתח ניתן לשלב מילים מתוך שם המחבר, מלים משם הספר, ההוצאה, שנה ועוד.

ניתן לעבור לחיפוש מתקדם המאפשר חיפוש מדויק יותר לפי פרמטרים ספציפיים.

מסך התוצאות:

בשני אופני החיפוש (פשוט ומתקדם) מקבלים את אותו מסך תוצאות:

 

 

 

סינון תוצאות החיפוש

 

אפשר לסנן את תוצאות החיפוש Tweak my results)) לפי ספרייה ספציפית (Libraries); פורמט (Material Type): ספר, כתב עת, תזה, מחבר; שפה ,(Languages) שנת פרסום (Year of Publication) ועוד. בנוסף אפשר לראות רק פריטים בגישה מקוונת או רק פריטים מודפסים.

 

 

 

 

 

דוגמה:

נחפש פריטים לפי cell biology. לאחר מכן נסנן את התוצאות במסך שהתקבל ((Tweak my results לפי סוג המשאב (Material Type) ולפי ספרייה Library)):

נבדוק במסך התוצאות שהן סוננו לפי המסננים הפעילים שהגדרנו:

 

 

 

 

 

דפדוף:

אפשרות נוספת לחיפוש היא אופציית הדפדוף: חיפוש א"ב ברשימות כותרים, נושאים, מחבר/יוצר ומספר מדף.

נלחץ על דפדוף:

 

 

נבחר ב: 'דפדוף לפי נושאים' ונקליד את הערך organic chemistry בתיבת החיפוש:

 

הקלקה על שם הספר או כתב העת מעלה מידע נוסף על הספר ועל מיקומו בספריות האוניברסיטה, באלו ספריות נמצא הספר, מיקום (location) והמיקום המדויק של הספר על המדף.

 

 

בכדי לדעת מהי תקופת ההשאלה של הפריט בספריית הרמן, צריך להיכנס לחשבון משתמש Sign in)) על ידי הזנת מספר תעודת זהות בן 9 ספרות וקוד אישי בן 5 ספרות ממנהל הסטודנטים. לאחר ההתחברות אפשר להזמין פריט אם כל העותקים שלו אינם זמינים.

הזמנת פריט מתבצעת כאשר כל העותקים להשאלה אינם זמינים.

בכדי להזמין פריטים צריך להתחבר לחשבון משתמש (sign in):

בחיפוש מתקדם ניתן לחפש כותר, מחבר וכו'  לפי "עם מלות חיפוש" או "במדוייק", או "מתחיל ב":  

 

 • חיפוש ביטוי "עם מילות חיפוש" contains)) ייתן תוצאות שמופיע בהן הביטוי במקום כלשהו.
 • חיפוש ביטוי "עם הביטוי המדויק" is (exact))) ייתן תוצאות שמופיע בהן הביטוי המדויק, ללא תוספות כמו סיומת רבים.
 • חיפוש ביטוי "מתחיל ב" ייתן תוצאות שמתחילות בביטוי. שימו לב ! חיפוש כזה אפשר לעשות רק לפי כותר או מחבר.

נחפש:

 

מסך התוצאות:

בשני אופני החיפוש (פשוט ומתקדם) מקבלים את אותו מסך תוצאות: