Skip to Main Content

קורס הכרת משאבי הספרייה - ספרית הרמן למדעי הטבע: HUfind חיפוש בקטלוג

מיועד לקורס: 76408

טיפים לחיפוש יעיל

  • בחיפוש ניתן להשתמש בגרשיים על מנת לחפש ביטוי מדוייק דוגמה: "זוית קהה" 
  • בחיפוש ניתן להשתמש בכוכבית (*) כדי לקבל תוצאות חיפוש עם כל המילים המכילות את האותיות שהקלדנו. דוגמאות:
    1. חיפוש לפי מילים או כותר: פיסי* יביא תוצאות שמופיעות בהן המילים פיסיקה, פיסיקלית, פיסית, פיסי ועוד
    2. חיפוש לפי מחבר Cohen A* יביא תוצאות שמופיעים בהן השמות Cohen Anthony, Cohen Ariel  , Cohen Arthur ועוד

HUfind חיפוש בקטלוג

ברירת המחדל לחיפוש בקטלוג HUfind היא חיפוש פשוט לפי מילות מפתח (keywords). בחיפוש לפי מילות מפתח ניתן לשלב מילים מתוך שם המחבר, מילים מכותר, שם מאמר, שם כתב עת, תזה, שנה ועוד.
בחיפוש יתקבלו תוצאות עם סוגי חומרים שונים המפורטים מעלה.

ניתן לעבור לחיפוש מתקדם המאפשר חיפוש מדויק יותר לפי פרמטרים ספציפיים.

בחיפוש מתקדם ניתן לחפש כותר, מחבר וכו'  ב"כל שדה" או לפי שדה ספציפי: "כותר", מחבר/יוצר", "נושא" ועוד.
לפי "עם מילות החיפוש" או "עם הביטוי המדוייק", או "כותר מתחיל ב":  

 

  • חיפוש ביטוי "עם מילות חיפוש" (contains) ייתן תוצאות שמופיע בהן הביטוי במקום כלשהו.
  • חיפוש ביטוי "עם הביטוי המדוייק" (contains exact phrase) ייתן תוצאות שמופיע בהן הביטוי המדוייק, ללא תוספות כמו סיומת רבים.
  • חיפוש ביטוי "כותר מתחיל ב" (title starts with) ייתן תוצאות שמתחילות בביטוי. 

 

נחפש את המילים environment ו- Israel:

מסך התוצאות:

בשני אופני החיפוש (פשוט ומתקדם) מקבלים את אותו מסך תוצאות.
כדי לקבל את מירב הפרטים על הרשומה כולל גישה מרחוק, מיקום פיזי וזמן השאלה יש לבצע התחברות עם oneHUJI.

 

 סינון תוצאות החיפוש
אפשר לסנן את תוצאות החיפוש Tweak my results)) לפי ספרייה ספציפית (Library - physical items); פורמט (Material Type),,(Language) שפה שנת פרסום (Publication Date) ועוד. 

דוגמה:
נחפש פריטים לפי environment ו-Israel. לאחר מכן נסנן את התוצאות במסך שהתקבל ((Tweak my results לפי 'הצג רק' (Show Only) ולפי ספרייה  (Library physical items)

נבדוק במסך התוצאות שהן סוננו לפי המסננים הפעילים שהגדרנו:

מסננים פעילים

 

הקלקה על הפריט המבוקש מציגה מידע נוסף על הפריט. ניתן לראות האם הפריט פיזי, באילו ספריות באוניברסיטה הוא קיים, מידע על מספר עותקים ומיקומם המדוייק על המדף. בנוסף ניתן לראות האם קיימת גישה מקוונת לפריט.
כדי לדעת מהי תקופת ההשאלה של הפריט בספריות, יש להתחבר לקבלת תוצאות מלאות (Sign In for Full Results) באמצעות הזדהות ב-oneHUJI.

 

הזמנת פריט מושאל

הזמנת פריט מתבצעת כאשר כל העותקים להשאלה אינם זמינים. בכדי להזמין את הפריט בו אתם מעוניינים, יש להתחבר לקבלת תוצאות מלאות (Sign In for Full Results) באמצעות הזדהות ב-oneHUJI.
לאחר זיהוי תופיע האופציה "ביצוע הזמנה".