Skip to Main Content

קורס הכרת משאבי הספרייה - ספרית הרמן למדעי הטבע: מאגרי מידע

מיועד לקורס: 76408

מאגרי מידע לפי תחומים

ניתן למצוא בקטלוג HUfind את מאגרי המידע שהאוניברסיטה מנויה עליהם.
מאגרים אלו פתוחים לקהילת האוניברסיטה העברית באמצעות הזדהות HUJI.

מאגרי מידע לפי תחומים - דף ראשי

כימיה

מדעי החיים

מדעי כדור הארץ

פיסיקה

מתמטיקה

הנדסה ומדעי המחשב

רב תחומי במדעים

הוראת המדעים

מאגרי מידע מרכזיים

מטרת דף זה להכיר לכם מאגרי מידע מרכזיים בתחומים השונים
כאשר מחפשים מידע בנושא ספציפי מומלץ לגשת למאגר המתמחה בהתאם לנושא אותו מחפשים. 

רב תחומיים (מולטי-דסיפלנריים)

JoVE
מאגר המכיל סרטוני הוראה בנושאים מדעיים ורפואיים וכתב עת מצולם הנושא את אותו השם JoVE:Journal of visualized experiments.
סרטוני ההוראה מכילים סרטוני יסוד לקורסי מבואות ושנה א', סרטוני פרקטיקה ותיאורה של ניסויים מדעיים וסרטוני הכנה למעבדות בביולוגיה וכימיה.
כתב עת המכיל סרטונים, מחקרים וניסויים  מדעיים שעברו סקירת עמיתים.

Web of Science
מאגר מידע רב תחומי המכיל תקצירים עם טקסט מלא החל משנת 1965 ואילך המאגר מכיל פרטים על מאמרים מדעיים, ואפשר לחפש בו מאמרים מדעיים לפי נושאים, קבוצת מחקר, הארגון אליו שייך המחבר, שנת פרסום ועוד. ניתן לחפש במאגר גם מאמרים המצטטים חוקרים או מאמרים ידועים. למידע נוסף

Scopus
מאגר תקצירים וציטוטים העוסק במדעי הרפואה, מדעי החיים, חקלאות ומדעי הסביבה. כולל חומרים החל משנת 1966 ועד היום. 

כימיה

ScifinderN
שייך ל-American Chemical Society. המאגר מכיל הפניות למאמרים, ספרים, דוחות, כנסים ופטנטים מ-1840 ועד היום. ישנה גישה למסדי נתונים של תקצירים כימיים, מאפשר חיפוש בחומרים כימיים לפי שם כימי, מבנה כימי, נוסחאות ועוד. מאפשר חיפוש לפי נושא, מחבר, מס' רישום של CAS, מס' פטנט ומס' תקציר של CAS. למידע נוסף והסבר להתחברות

פיסיקה

arXiv 
שירות e-print בתחומי הפיסיקה, מתמטיקה, מדע לא-ליניארי, מדעי המחשב וביולוגיה כמותנית

מדעי החיים

BIOSIS Previews
מאגר הנמצא בפלטפורמת Web of Science. מאגר זה משמש לחיפוש בתחום הידע הספציפי של מדעי החיים המאגר כולל הפניות למחקרים , כנסים, ספרים ופטנטים מתחום מדעי החיים ומתחום הביו-רפואה משנת 1990 ואילך​

Zoological Record
מאגר הנמצא בפלטפורמת Web of Science. המאגר כולל מאמרים ומידע מתחום הזאולוגיה החל משנת 1945 ואילך המאגר מתמקד בבעלי חיים ומאפשר מעקב אחר שמות ושינויים במיון של בעלי החיים.

Pubmed
מאגר מידע העוסק במדעי החיים ובביו-רפואה. מכיל יותר מ-36 מיליון ציטוטים ותקצירים של ספרות ביו-רפואית.

מדעי כדור הארץ

GeoRef
מאגר מתמקד במדעי הגיאולוגיה וההידרולוגיה  ובעיקר בגיאולוגיה של צפון אמריקה משנת 1669 ובחומרים משאר העולם משנת 1933 ועד היום. המאגר כולל פרסומים, מאמרים, ספרים, הרצאות מכנסים, תזות ודו"חות של המכון האמריקאי לגיאולוגיה (American Geological Institute) משנת 1785 ועד היום.

GeoBase
מאגר עוסק בגיאוגרפיה אנושית ופיסית, גיאולוגיה, אקולוגיה, אוקיינוגרפיה, גאומכניקה הידרולוגיה וקרטוגרפיה. המאגר כולל מאמרים, ספרים, דברי כנסים, סקירת מוצרים ומדריכים משנת 1980 ועד היום.

מתמטיקה

MathSciNet
במאגר ניתן למצוא סקירות, תקצירים ומידע ביבליוגרפי עבור חלק גדול מהספרות במדעי המתמטיקה. מחברים מזוהים באופן ייחודי (על ידי מזהה המחבר שלהם), המאפשר חיפוש פרסומים לפי מחבר בודד ולא לפי מחרוזת שם. מכיל למעלה מ-2.8 מיליון פריטים ויותר מ-1.6 מיליון קישורים ישירים למאמרים מקוריים. נתונים ביבליוגרפיים ממאמרים שעברו דיגיטציה מתחילים בתחילת המאה ה-19. למידע נוסף

arXiv 
שירות e-print בתחומי הפיסיקה, מתמטיקה, מדע לא-ליניארי, מדעי המחשב וביולוגיה כמותנית

מדעי המחשב

ACM Digital Library
המאגר שייך ל-Association for Computing Machinery) ACM), הארגון הגדול ביותר שמפרסם מאמרים במדעי המחשב. זהו המאגר העיקרי לחיפוש מאמרים במדעי המחשב והוא מאפשר חיפוש מקיף של סוגי פרסומים רבים ממו"לים מגוונים. למידע נוסף