Skip to Main Content

מדדי תוצרת מחקרית: הערכה מדעית

ברוכים הבאים למדריך משאבי הספרייה לתחום מדדי תוצרת מחקרית. מטרת מדריך היא לסייע לזהות משאבים רלוונטיים בתחום לסטודנט/מרצה/חוקר וכו'.

חיפוש ובחינת מדדי תוצרת מחקרית הינם תהליכים מורכבים ויש להכיר את המגוון הרחב של הכלים העומדים לרשותנו. מטרתו העיקרית של מדריך זה היא לסייע לחברי סגל/חוקרים/מרצים (מועמדים לקידום ובכלל) להכיר את הכלים המקובלים בעולם המחקרי לניתוח ציטוטים, מדדי כתבי עת וכלים אחרים למדידת תוצרת מחקרית.

שירותי הספריות

איך הספריות יכולות לסייע לחברי סגל/חוקרים/מרצים (מועמדים לקידום ובכלל) להכיר את הכלים המקובלים בעולם המחקרי לניתוח ציטוטים, מדדי כתבי עת וכלים אחרים למדידת תוצרת מחקרית.

מדדי כתבי עת

כיצד לבחון את ההשפעה של כתבי עת ואיך להשוות אותם לכתבי עת אחרים בתחום הידע שלהם באמצעות כלי מדידה והשוואה.

מדדי חוקרים

כלים המראים את ההשפעה והפרודוקטיביות של המחבר/חוקר.

מדדי ציטוטים

חיפוש ציטוטים במאגרים וכלים אחרים המספקים מידע אודות מספר הפעמים שחוקר או מאמר צוטט.

Altmetrics מדדי על

כלים חדשים למדידת ההשפעה של החוקרים על בסיס הימצאות תוצרתם המחקרית ברשתות החברתיות.

היכן לפרסם / היכן לא לפרסם

מידע המסייע לקביעת כתבי העת שבהם כדאי לפרסם וכתבי העת שיש להימנע מהם.

מדריך זה מבוסס על המדריך של הספרייה הרפואית.