Skip to Main Content

מדדי תוצרת מחקרית: היכן לא לפרסם

היכן לא לפרסם

כתבי עת "טורפים"
אחד השינויים השלילים שחלו בשנים האחרונות בעולם הפרסום האקדמי היה הופעתם של כתבי עת "טורפים". כתבי עת "טורפים" הם כתבי עת בגישה פתוחה, שהמודל העסקי שלהם מתמקד בגביית דמי פרסום מחוקרים המעוניינים לפרסם אצלם. הרעיון שהם "טורפים" מבוסס על ההשקפה כי הם בעצם טומנים מלכודת לחוקרים שאינם מודעים לכך שכתב העת הוא באיכות ירודה מאוד וללא פיקוח ובקרה.

לא כל הפרסומים בגישה פתוחה הם "טורפים"
גישה פתוחה (OA) היא מענה מקובל לפרסום מדעי לפיו הקהילה מממנת את הגישה למחקר. OA מגדיל את הגישה למחקר ומשפר את השפעת המחקר וציטוטים.
מוציאים לאור "טורפים" מנצלים את מנגנון תשלומי המחברים של OA למטרות הונאה.

כיצד להימנע מכתבי עת "טורפים" (predatory journals)? – מאמר דעה של ג'וסלין קלארק שפורסם ב- BMJ (19 בינואר 2015)  אודות כתבי עת "טורפים". 

להיות iNFORMEd
צ'ק ליסט שנועד לסייע לחוקרים לקבוע האם לפרסם בכתב עת או לא. נוצר על ידי הספרייה של המרכז הרפואי של אוניברסיטת דיוק בארה"ב.

ב-NATURE החליטו לטפל בתופעה באמצעות תרגיל עוקץ מתוחכם שמטרתו הייתה לחשוף כמה קל להפוך לעורך בכתבי עת "טורפים". הממצאים היו יוצאי דופן וחשפו כי עשרות כתבי עת אקדמיים הציעו לדמות הפיקטיבית, שמשמעות שמה בפולנית הוא "דוקטור הונאה", להפוך לעורך מן המניין. 

לקריאת המאמר המלא