Skip to Main Content

מדדי תוצרת מחקרית: דירוג כתבי עת

מהם מדדי כתבי עת

מדדי כתבי עת, כגון Impact Factor, משמשים לחיפוש מגמות ודפוסי ציטוטים בכתבי עת ובתחומי ידע שונים. ניתן להשתמש במדדים אלו כדי:

   להעריך את איכותו והשפעתו של כתב עת

   לבחור כתבי עת שכדאי לפרסם בהם

   לסייע בקביעת איכות תוצרתו של החוקר והשפעתה

שיעור קבלת פרסומים בכתבי עת

זיהוי שיעורי הקבלה של כתבי עת יכול להיות מאוד מועיל כאשר חוקר צריך להחליט היכן לפרסם. לכל כתב עת יש דרך לחשב את שיעור הקבלה, בין אם משתמשים במספר הכולל של כתבי יד שהתקבלו או בסך כל כתבי היד שנבדקו על ידי העורכים. התפיסה המקובלת היא שכתבי עת עם שיעורי קבלה נמוכים נחשבים בדרך כלל ליוקרתיים יותר.

דרכים לאיתור שיעורי הקבלה של כתב העת:

א. ישנם כתבי עת שיכללו את הנתונים האלה באתר האינטרנט שלהם (בחלק של המחברים) או במסגרת פרסומים אחרים שלהם (מודפסים/און-ליין)

ב. אגודות מקצועיות עשויות לשתף את נתוני שיעורי הקבלה של כתבי עת בתוך תחום הידע שלהן

ג. יצירת קשר עם עורך כתב העת לקבלת מידע באשר לשיעורי הקבלה

אימפקט פקטור בקצרה

מדידת התוצרת המחקרית של כתב עת

Journal Citation Reports JCR - המקור הרשמי לקבלת מידע בנוגע למדד Impact Factor של כתבי עת. המאגר מבחין בין תחום המדעים (טבע, חיים, מדוייקים וכו') ותחום מדעי החברה. מעבר ל-IF, המאגר מספק מדדים נוספים, כגון דירוג כתב העת בתוך קטגוריית/ות תחום הידע שלו.

SCImago Journal Rank (SJR) - כלי זה משתמש במאגר Scopus כדי לאפשר למשתמשים לחפש ולנתח נתוני כתבי העת.

Elsevier CiteScore Metrics - זהו כלי נוסף הזמין דרך מאגר Scopus המתמקד בערכים הנמדדים ברמת כתב העת.

Google Scholar Metrics - בדיקת פרסומים לפי קטגוריות משנה. מסודר לפי שני מדדים מהחמש השנים האחרונות (h-index וחציון).

Harzing's Publish or Perish - כלי העושה שימוש ב- Google Scholar לחפש ולנתח ציטוטים של פרסומים ומציג נתונים סטטיסטיים על ציטוטים, מדדי כתבי עת ומדדי חוקרים.

SNIP journal indicator

דירוגים בין-לאומיים

מדד (Q) הוא ערך כמותי לדירוג כתבי העת לפי איכותם בחלוקה לרבעונים (Quartiles). המדד מתקבל מיחס סך כל הציטוטים בכתב העת מסך כל הפרסומים שלו בתחום מחקרי מסוים. אם כתב עת מדורג ברבעון הראשון Q1, פירוש הדבר כי כתב העת מצוטט לפחות ב- 75% יותר בהשוואה לכתבי העת האחרים באותה קטגוריה מחקרית. 

פרסום בכתבי עת שנחשבים למובילים בתחום מסוים משפיע על הדירוג הבין-לאומי של המוסד.

מדריך למידע נוסף: