Skip to Main Content

מדדי תוצרת מחקרית: היכן לפרסם

פרסום בגישה פתוחה בהסכם אוניברסיטאי

האוניברסיטה העברית פועלת ליצירת הסכמים ושיתופי פעולה עם מו"לים שיקלו על חוקריה לפרסם בגישה פתוחה.

מדריך למידע על הסכמים קיימים, כולל אנשי קשר בספריות לפרסום בגישה פתוחה, ועל פרסום בגישה פתוחה בכלל:

כלי הערכה למפרסמים בגישה פתוחה

Directory of Open Access Journals - רשימת כתבי עת שפיטים בגישה פתוחה

Directory of Open Access Books - רשימה של ספרים (עם ביקורת עמיתים) בגישה פתוחה

Open Access Scholarly Publisher's Association – אגודה התומכת ומייצגת את האינטרסים של מפרסמים בגישה פתוחה ברחבי העולם בכל התחומי המדעיים

מדריך כתיבה לפרסום מדעי

היכן כדאי לפרסם

  • מהם כתבי עת הרלוונטיים בתחום שלך? היכן מפרסמים עמיתך?
  • באילו כתבי עת התפרסמו מאמרים אחרים בנושא המאמר שלך? לרשותך מאגרי מידע שונים לחיפוש.
  • באילו כתבי עת התפרסמו המאמרים שציטטת?
  • האם קרן המחקר מחייבת פרסום בגישה פתוחה?
  • פרסום באילו כתבי עת משפיע על על הדירוג הבין-לאומי של המוסד והתקצוב של ות"ת?

צור קשר עם ספרני היעץ שלך עם שאלות בנושא.

לרשותך כלים מקוונים חינמיים שמציעים רשימה של כתבי עת רלוונטיים על סמך כותרת המאמר ותקצירו:

EndNote Manuscript Matcher  - "משדך" בין הפרסום לכתב עת רלוונטי. היכנס לחשבון ה- Endnote basic שלך ​​ולחץ בתפריט על הלשונית Match )בחלק העליון של המסך(.

Web of Science Master journal list

MEDLINE  - בתחומי הביו-רפואה חשוב לדעת שכתבי עת שמכוסים על ידי Medline (הנגישים מפלטפורמת החיפוש של PubMed), חייבים לעמוד במספר דרישות של המאגר. זאת בעצם אינדיקציה טובה לטיב ואיכות כתב העת.
לבדיקה האם כתב עת מכוסה ב-Medline  

Journal/Author Name Estimator (JANE)  - כלי המשווה בין שם המאמר, התקציר ו/או מילות המפתח למיליוני מסמכים ב- Medline וזאת כדי לקבוע אילו כתבי עת הם המתאימים ביותר עבור הפרסום.

כתבי עת באישור ות"ת

החישוב של מספר המאמרים המדעיים שמפרסמים חברי הסגל באוניברסיטה נעשה לפי רשימות כתבי העת המוכרים למודל התקצוב של ות"ת, ותקציבי האוניברסיטאות מושפעים מבחירת החוקרים לפרסים בכתבי העת האלה.

רכיב הפרסומים במודל התקצוב של ותת