Skip to Main Content

מדריך למאגר ACM Digital Library: גישה למאגר

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מדעי המחשב

הגישה למאגר

הגישה למאגר פתוחה במינוי לאוניברסיטה העברית.

כל משתמשי האוניברסיטה העברית המחוברים לרשת האוניברסיטאית יכולים לגשת אל החומר האלקטרוני מכל מחשב או מכשיר בכל מקום.

לפרטים נוספים ראו: גישה למאגרי מידע / האגף למחשוב, תקשורת ומידע.

אפשר להגיע למאגר גם מתוך רשימת מאגרי מידע במדעי המחשב והנדסה שבקטלוג.

מה כלול בגישה שלנו:

  • גישה לכל התוכן של ה-ACM, כולל כתבי עת, כנסים, עבודות מחקר ודו"חות טכניים.
  • גישה לתוכן של כמה מו"לים "מתארחים" בפלטפורמה של ACM.
  • תקצירים מפורטים של מאמרים של מו"לים אחרים בתחומי מדעי המחשב והנדסה וקישור לטקסט המלא כשהוא במינוי שלנו.