Skip to Main Content

ACM Digital Library: המינוי למאגר

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מדעי המחשב

המינוי למאגר

הגישה למאגר פתוחה במינוי לאוניברסיטה העברית.

כל משתמשי האוניברסיטה העברית המחוברים לרשת האוניברסיטאית יכולים לגשת אל החומר האלקטרוני מכל מחשב או מכשיר בכל מקום.

oneHUJI

הקישור להזדהות נמצא גם באתר הספריות, ובפינה הימנית של הקטלוג.

לפרטים נוספים ראו: גישה למאגרי מידע / האגף למחשוב, תקשורת ומידע.

מאגרים נוספים (דרך הקטלוג):  מאגרי מידע במדעי המחשב והנדסה.

מה כלול במינוי שלנו:

  • גישה לכל התוכן של ה-ACM, כולל כתבי עת, כנסים, עבודות מחקר ודו"חות טכניים.
  • גישה לתוכן של כמה מו"לים "מתארחים" בפלטפורמה של ACM.
  • תקצירים מפורטים של מאמרים של מו"לים אחרים בתחומי מדעי המחשב והנדסה וקישור לטקסט המלא כשהוא במינוי שלנו.