Skip to Main Content

ACM Digital Library: תוצאות החיפוש

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מדעי המחשב

כותרת מסך תוצאות החיפוש

כותרת מסך החיפוש מציגה את מספר התוצאות שהתקבלו.

חשוב לשים לב אם רצינו לחפש פרסומים מכל המו"לים או רק פרסומים של ה-ACM.

 • אפשר להוסיף סינון של התוצאות בעזרת הסננים משמאל.
 • חדש! ניתן להגביל את החיפוש לקוד תכנות או נתונים.
 • ניתן לשמור את תבנית חיפוש ולקבל התרעות לדואל כשנוספים פריטים חדשים למאגר העונים על דרישות החיפוש.
 • בחירה של לפחות אחת מתוצאות החיפוש תאפשר יצוא ציטוטים או שמירתם לתיקיה אישית.
 • ניתן לשנות את מספר התוצאות במסך.
 • אפשר לשנות את מיון התוצאות.

תוצאות במסך החיפוש

בתחתית הפריט מימין בתחתית הפריט משמאל
 • סימן הגרשיים  יפתח חלון המאפשר יצוא ציטוט.
 • אייקון התיקיה  מאפשר שמירה לתיקיה אישית.
 • האייקון הכחול יפתח את המאמר בפורמט e-reader (קיים רק במאמרים של ה-ACM)
 • האייקון האדום יפתח את המאמר בפורמט pdf (קיים רק במאמרים של ה-ACM)
 • אייקון "check for full text" יפנה למינויים הנגישים לאוניברסיטה העברית.

מידע נוסף על הפריט

 • מספר ציטוטים
 • קבצים מצורפים
 • הדגשה של מילות החיפוש
לחיצה על כותרת הפריט תוביל למידע נוסף על הפריט ואפשרויות שיתוף.
חדש! כל פריט מוצג עם אפשרות להרחיב את החיפוש לפי ההקשר, כולל מאמרים אחרים שהתפרסמו איתו, הצעות למאמרים בנושא דומה