Skip to Main Content

ACM Digital Library: חיפוש פשוט

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מדעי המחשב

dl.acm.org

חדש! התחלת חיפוש תציע אפשרויות השלמה המותאמות לסוג החיפוש.

מתחת למלבן החיפוש, יש כמה הצעות לחיפושים מובנים מראש, לפי נושא.

במסך התוצאות, מצד שמאל, יש מגוון אפשרויות לצמצום תוצאות החיפוש

בתחתית מלבן החיפוש, יש קישורים לשאר החלקים של דף הבית, המייצגים את תחומי הפעילות של ה-ACM, כארגון וכמו"ל:

  • הוצאת כתבי עת, כנסים וספרים
  • קבוצות עבודה בנושאים שונים
  • ארגון כנסים 
  • פרטים על חוקרים חברי הארגון. מאפשר לחפש אנשים לשיתופי פעולה