Skip to Main Content

מדריכים נושאיים - המתת חסד: ישראל

הערות

מעודכן ל: 1.4.2022

מילות חיפוש ראשוניות

המתת חסד

זכות למות בכבוד

התאבדות בסיוע רפואי

 

 

 

חקיקה

חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005, ס"ח 2039.

פסיקה

 ה"פ (מחוזי ת"א)  1030/95 ישראל גלעד נ' מרכז רפואי סורוקה פס"מ נו (1) 441 (1996).

ספרים

איריס מרקוס הקודקס המקיף לעניני בריאות ורפואה במשפט הישראלי: דין, הלכה ומעשה (2016).

חנינה בן מנחם ושמשון אטינגר סוגיות במשפט העברי (2006).

אמנון כרמי בריאות ומשפט (מהדורה שנייה, מוחמד ס. ותד עורך 2013).

מרדכי קרמניצר וחאלד גנאים הרפורמה בעבירות ההמתה (2019) לאור עקרונות היסוד של המשפט ומחקר היסטורי והשוואתי (2020).

Articles

Dana Doron, Israeli Dying Patient Act: Physician Knowledge and Attitudes, 37 Amer. J. of Clinical Oncology 597 (2014).

מאמרים

לימור מלול ונורית דסאו "בין הסדר חוקי למענה קליני – הטיפול בחולה המתמודד עם מחלה חשוכת מרפא לאור חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005"
רפואה ומשפט 51, 41 (2019).

יוסי גרין "על צדק אנושי, חקיקה וסמכות בית המשפט בעקבות ה״פ 16813-11-14 פלוני ני היועץ המשפטי לממשלה" המשפט ברשת: זכויות אדם  42, 5 (2015).

רועי גילבר "עד כלות הנשימה- על הפסקת הנשמה מלאכותית בחולים סופניים לאור פסק הדין בה״פ (תל-אביב) 16813-11-14 פלוני ני היועץ המשפטי לממשלה" המשפט ברשת: זכויות אדם 42, 35 (2005).

לילך דיין וטליה אגמון "אי הארכת החיים באמצעים מלאכותיים: המתת חסד, או מיתת חסד?"  משפט מפתח 3, 119 (2015).

גבריאל הלוי "האחריות הפלילית של הצוות הרפואי והמוסד הרפואי למותו של החולה הנוטה למות"  משפט רפואי וביו-אתיקה  1, 65 (2008).

מרכז המחקר והמידע של הכנסת

רוניה בריטברג ודן להב חקיקה בנושא המתות חסד באנגליה, הולנד, קנדה, גרמניה וארה"ב (הכנסת, מרכז מחקר ומידע, 2003).

הערות

מעודכן ל: 1.4.2022

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)