Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

קורס הכרת משאבי הספרייה - ספרית הרמן למדעי הטבע: חיפוש מאמרים

מיועד לקורס 76411 76412 76413 76414 76415 76416 76417

HuFind articles & more

Google Scholar

כל אחד יכול לבצע חיפוש בגוגל סקולר, אך הגישה למאמרים בטקסט מלא אינה פתוחה לכולם.

בשל שיתוף פעולה בין גוגל לאוניברסיטה העברית, סטודנטים של האוניברסיטה העברית הגולשים באתר גוגל סקולר באמצעות ''Samba-VPN או אפליקציית AnyConnect יכולים לגשת לכל הפרסומים שהאוניברסיטה מנוייה עליהם גם מהבית (באמצעות הקלקה על Find@HUJI) ).

חיפוש מאמרים

מספר אופציות קיימות כדי  לחפש ולמצוא מאמרים מתוך משאבי הספרייה:

  •  חיפוש מאמרים מתוך מרבית משאבי הספרייה לפי כותר, מחבר, נושאים  ועוד  -HUFind articles and more
  • מאגרי מידע לפי התחום - חיפוש מאמרים לפי פרמטרים ייחודיים לכל מאגר ומאגר
  • גוגל סקולר - אופציה טובה כאשר מחפשים מאמר ספציפי וידוע שם המאמר

 

 חשוב לדעת !!! כאשר מחפשים מאמרים יש לקחת בחשבון שניתן יהיה לקרוא רק את אותם מאמרים שהאוניברסיטה רכשה להם מנוי או שהם פתוחים לקהל הרחב.

חיפוש מאמרים במאגרי מידע

מדריכים למאגרי מידע רב-תחומיים

מדריכים למאגרי מידע בכימיה

מדריכים למאגרים במדעי החיים

מדריכים למאגרי מידע בפיסיקה

מדריכים למאגרי מידע במדעי כדור הארץ

מדריכים למאגרי מידע במתמטיקה ומדעי המחשב