Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

קורס הכרת משאבי הספרייה - ספרית הרמן למדעי הטבע: Web of Science

מיועד לקורס 76411 76412 76413 76414 76415 76416 76417

Web of Science מדריך בעברית ל

Web of Science מה זה

המאגר Web of Science הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד , וקישור למאגר נמצא באתר הספרייה. אפשר להיכנס אליו מכל מחשב באוניברסיטה ומחוצה לה דרך שרת של האוניברסיטה או דרך ה- SAMBA-VPN  (פרטים באתר הרשות למחשוב).

המאגר מכיל פרטים על מאמרים מדעיים, ואפשר לחפש בו מאמרים מדעיים לפי נושאים, כותרים, מחברים , קבוצת מחקר, הארגון אליו שייך המחבר, שנת פרסום ועוד. החיפוש מתבצע בשדות החיפוש ובתקציר אך לא בגוף המאמר. מתוך המאגר יש קישור לטקסט המלא אך הגישה לטקסט מותנית במנוי של האוניברסיטה על כתב העת. 

Web of Science platform