Skip to Main Content

O’Reilly for Higher Education: ניווט בתוך ספר או וידאו

ניווט בתוך ספר

עם פתיחת ספר לקריאה, בפינה הימנית העליונה של המסך ניתן לבחור "Start Reading Now" או לצפות בתוכן העניינים של הספר:

 

גם כאשר בוחרים "Start Reading Now" ומקבלים גישה לספר, ניתן בכל זמן לפתוח את תוכן העניינים מהקישור בראש החלון:

 

ניתן לגשת ישירות לכל פרק בספר על-ידי לחיצה על הקישור לפרק:

 

בכל נקודה בספר ניתן לדלג לפרק הבא, או לפרק הקודם, באמצעות קישורים משני הצדדים של החלון:

אפשרויות בולטות שנמצאות בצד ימין של המסך הן חיפוש בתוך הספר:

הוספת הספר לרשימת ספרים נבחרים לפני נושאים:

ושיתוף בפלטפורמות שונות או במייל: