Skip to Main Content

O’Reilly for Higher Education: LiveLessons הדרכות

Live Lessons

מאגר O'reilly כולל את סדרת LiveLessons בהוצאת Pearson, מדריכי וידיאו בליווי מומחים בין-לאומיים המכסים מגוון רחב של תחומי טכנולוגיה ומיועדים ללמד את הכישורים הנחוצים בתחום.

בין התחומים שניתן למצוא במסגרת הסדרה: IT Certification, Network Security, Cisco Technology, Programming, Web Development, Mobile Development, במדריכים מאת שמות מובילים כגון:  Addison-Wesley, Cisco Press, Pearson IT Certification, Prentice Hall, Sams ו-Que.

הוצאת Pearson היא אחת המובילות בהסמכה בתחום טכנולוגית המידע, עם מסורת ארוכה של הקניית כלי למידה וחומרי הדרכה שמסייעים למרצים ולסטודנטים בתהליך הלמידה וההערכה בתחום.

בעקבות ההזדמנויות החדשות שמספקת ההתקדמות הטכנולוגית בתחום המכשירים הסלולריים, הטאבלטים, הלמידה המקוונת ושירותים מבוססי רשת, Pearson יצרה מערך מוצרים ופתרונות העונים על צרכי למידה, הכנה ותרגול דור חדש של סטודנטים, אנשי מקצוע ומועמדים להסמכה בתחום טכנולוגית המידע.