Skip to Main Content

דיני חוזים: חומר בעברית

הערות

מעודכן ל: 21.08.2023

מילות חיפוש ראשוניות

דיני חוזים

הפרת חוזה

תם לב

חוזה עבודה 

ספרים

ספר גבריאלה שלו עיונים בתורה החוזה (יהודה אדר, אהרן ברק ואפי צמח עורכים 2021).

דניאל פרידמן חוזים (2020-2018).

 יצחק לובוצקי חוזה עבודה וזכויות במשפט העבודה (2021).

ישראל הירשנזון דיני שטרות: חוזים והסכמים על פי ההלכה (2020).

ארלט סלומינסקי הדרך המקובלת והנוהג בדיני חוזים (2020).

גבריאלה שלו דיני חוזים (2021).

יחזקל מרגלית יחסי הורים וילדים: בין דיני משפחה לבין דיני חוזים (2022).

הערות

מעודכן ל: 21.08.2023

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)