Skip to Main Content

אתיקה רפואית מבחינה משפטית: חומר בעברית

הערות

מעודכן ל: 07.12.2023

מילות מפתח ראשוניות

אתיקה רפואית

רופאים וחולים 

חיסיון

חקיקה

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, ס"ח 1591.

 

ספרים

דנה בלאנדר,  כרמית הבר ומרדכי קרמניצר כבוד האדם : זכות חיה בטיפול הרפואי (קרן גליקליך עורכת 2020). 

איריס מרקוס הקודקס המקיף לעניני בריאות ורפואה במשפט הישראלי : דין, הלכה ומעשה (2016).

אמנון כרמי בריאות ומשפט (מהדורה שנייה, מוחמד ס. ותד עורך 2013).

נילי קרקו אייל דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996‏ (2008).

רותם ויצמן וסימון טטרו 50 דילמות באתיקה רפואית (2021).

מאמרים

ירון קובו "על משאבים מוגבלים, סיכויי שרידות והפליה: מדוע יש לדחות את נייר העמדה בעניין תיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה" פורום עיוני משפט  מד 1 (תשפ"א).

רות שמיר "המידע הדרוש לצורך מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי - זכות המטופל מול חובת המטפל" רפואה ומשפט  36, 51 (2007).

יוסי גרין "הסודיות הרפואית במשפחה הגרעינית: על שיתוף קרוב-משפחה במידע הגנטי - בין משפט (ישראלי) למשפט (עברי)" מאזני משפט י"ג 147(2020).

 

הערות

מעודכן ל: 07.12.2023

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)