Skip to Main Content

צבא ומשפט: חומר בעברית

הערות

מעודכן ל: 14.12.2023

מילות חיפוש ראשוניות

מומלץ לחפש מונחים אלה כנושא.

צבא ומדינה
משפט צבאי
צבא ומשפט

 

ספרים

מאמרים

פנינה שרביט-ברוך "חוק הלוחמים הבלתי חוקיים – מרעיון למציאות" ספר מנחם פינקלשטיין 351 (שרון אפק, עופר גרוסקופף, שחר ליפשיץ ואלעד שפיגלמן עורכים 2020).

שי יניב "מבט על תרומת המשפט הצבאי להתפתחות הדין הכללי" ספר טירקל 381 (אהרן ברק, קארין כרמית יפת ואליקים רובינשטיין עורכים 2020).

דני עפרוני "הצבא בצבת המשפט?" משפט וצבא: כתב העת של הפרקליטות הצבאית 21 (א), ז' (2015).

קארין כרמית-יפת "הדתה, הדרה וצבא: אפס ביחסי מגדר?" עיוני משפט ל"ט 246 (2016).

כתבי עת

הערות

מעודכן ל: 14.12.2023

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)